Gå direkt till innehåll
15 miljoner för bättre fiskevård

Pressmeddelande -

15 miljoner för bättre fiskevård

Få tillbaka vattennivån i sjöar. Återställa vattendrag kring jordbruksmarker. Öppna upp vikar som stängts vid vägbankar. Flera åtgärder för fiskevården i hav, sjöar och vattendrag kan nu dra igång, sedan Havs- och vattenmyndigheten har fördelat 15 miljoner kronor till länen.

Havs- och vattenmyndigheten tog nyligen beslutet att fördela 15 miljoner till fiskevård i länen. Pengarna kommer från anslaget för åtgärder för havs- och vattenmiljö. De ska bland annat användas till lokala fiskevårdsprojekt som återskapar en naturlig miljö för fisken.

Det är länen själva som ansvarar för att fördela ut pengarna till utvalda projekt. Fokus ska ligga på konkreta åtgärder, som gynnar fiskmiljön på lång sikt.

- De flesta projekt handlar om att återställa förändrade vattenmiljöer. Det kan handla om att åtgärda förändringar som byggnader, uträtade vattendrag vid jordbruksmark, rensade flottleder, nedsänkta sjöar och vikar som stängts av vid vägbankar. Av stor betydelse är att återskapa de små vattendrag som mynnar ut i havet, eftersom nära hälften av all lek äger rum där. Det är insatser som gynnar arter som abborre, gädda och lax, säger utredaren Charlotta Stadig.

Mest resurser går till Västra Götalands, Norrbottens, Jönköpings, Stockholms och Västerbottens län. Storleken på länen har viss betydelse, men även andra faktorer har styrt fördelningen.

- Vi har gjort bedömningen utifrån var de största behoven för fiskevård finns. Men vi har även utgått från inriktningen. De län som fokuserar på konkreta, långsiktiga åtgärder för återställande av vattenmiljöer till naturligt skick har prioriterats, säger utredaren Håkan Carlstrand.

I potten ingår även pengar för fisketillsyn, som utförs av länens fisketillsynsmän. Här får Jönköpings län omfattande resurser, eftersom de samordnar tillsynen för alla län runt Vättern.

Läs beslutet

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Charlotta Stadig, utredare, enheten för tillståndsprövning och statsbidrag,
tfn 070-605 12 26, 010-698 62 51
Håkan Carlstrand, utredare, enheten för biologisk mångfald och fiske,
tfn 010-698 62 40, 073-059 90 90

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden