Gå direkt till innehåll
2013 års fiskekvoter för Västerhavet klara

Pressmeddelande -

2013 års fiskekvoter för Västerhavet klara

EU:s jordbruks- och fiskeministrar har nu beslutat om 2013 års kvoter för bland annat torsk, sill och havskräfta i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön.

Ministerrådet beslutade också om ändringar i förvaltningsplanen för torsk i Västerhavet.
-  Förvaltningsplaner är ett av de viktigaste instrumenten i EU:s fiskeripolitik för att nå hållbara bestånd, säger Karin Linderholm på Havs- och vattenmyndigheten.

Först efter mer än 48 timmars tuffa förhandlingar kunde ministrarna från 27 medlemsländer enas.Vissa avsteg från kommissionens förslag var nödvändiga för att nå en kompromiss som kunde accepteras med kvalificerad majoritet av EU:s ministerråd. EU:s fiskerikommissionär Maria Damanaki betonade emellertid att det var viktigt att tillämpa försiktighetsansatsen och genomföra vissa sänkningar av kvoter för arter där beståndssituationen är dåligt känd.

-  Sverige har i förhandlingarna verkat för att nå en så hållbar kompromiss som möjligt i linje med förvaltningsplaner och beståndsnivåer som kan ge maximalt hållbar avkastning till 2015, sa landsbygdsminister Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande efter mötet.

-  EU-kommissionens förslag var mer ambitiöst men jag tycker att utfallet av förhandlingarna är tillfredsställande, sa Maria Damanaki i ett pressmeddelande.

För svensk del sattes i Skagerrak o Nordsjön preliminära kvoter på 70-80 procent av 2012 års nivå för torsk, kolja, sej, vitling, sill, räka, rödspotta, makrill och blåvitling. Detta beror på att förhandlingarna mellan EU och Norge om fiske i Nordsjön och Skagerrak inte kunde slutföras i början av december. Förhandlingarna återupptas i mitten av januari.

-  EU hoppas kunna slutföra dessa förhandlingar i januari 2013. Till dess blir det alltså så att den preliminära svenska kvoten gäller för svenska fiskare, säger Karin Linderholm från Havs- och vattenmyndigheten som deltog som sakkunnig vid mötet.

För torsk i Kattegatt minskar 2013 års kvoten med 25 procent jämfört med 2012, för havskräfta i Skagerrak och Kattegatt minskas kvoten med 13 procent jämfört med 2012.

-  Kommissionen kunde också, med hjälp av vissa medlemsstater, förhindra att kvotnivåer för hajar sattes på en högre nivå än kommissionen föreslagit, säger Karin Linderholm

EU:s ministerråd fattade också beslut om en ändring av förvaltningsplanen för torsk i Västerhavet eftersom torskbestånden i bland annat Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön inte har återhämtat sig som förväntat. Under de senaste tre åren har inga nya förvaltningsplaner kunnat antas, eller gällande revideras.  Ministerrådet och kommissionen har, sedan Lissabonfördraget trädde i kraft 2009, inte varit överens om hur besluten ska fattas.

-  Förvaltningsplaner är ett av de viktigaste instrumenten i EU:s fiskeripolitik för att nå hållbara bestånd. Det har varit viktigt för Sverige att bryta låsningen mellan EU:s institutioner som innebär att förvaltningsplanerna går i stå, säger Karin Linderholm.

Antal dagar till sjöss som fiske får bedrivas med vissa torskfångande redskap är oförändrat för nästa år. I tillägg införs krav på att minska utkasten av torsk bland annat genom att införa selektiva redskap, vilket var ett initiativ från svensk sida.

Tabell över TAC, högst tillåtna fångster, och kvoter för 2013 i Västerhavet.

Länk till Eskil Erlandssons pressmeddelande

Länk till Maria Damanakis uttalande

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Karin Linderholm, utredare, internationella enheten, tfn  010-698 62 32, mobil 070-343 04 14, e-post karin.linderholm@havochvatten.se, Bengt Kåmark, utredare, internationella enheten, tfn  010-698 61 34, mobil 070-638 63, e-post bengt.kamark@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Karin Linderholm

Karin Linderholm

utredare, enheten för fiskereglering Int.förh., tekniska regleringar, TAC-förordningen, miljöfrågor, Norgeförhandlingar Tel: 010-698 62 32

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden