Gå direkt till innehåll
Dialogmöte i Tylösand: Hur ska olika intressen kunna samsas i Västerhavet?

Pressmeddelande -

Dialogmöte i Tylösand: Hur ska olika intressen kunna samsas i Västerhavet?

Hur förenar vi blå tillväxt och ett levande hav i Västerhavet?
Frågan sätts i fokus vid torsdagens dialogmöte om havsplanering, arrangerat av länsstyrelser i Skåne, Halland och Västra Götaland samt Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
- En annan viktig fråga är hur en ökning av transporter till och från Östersjön kommer att påverka Västerhavet och kustkommunerna här, säger Eva Rosenhall på HaV.

Sverige ska få ett nytt system för planering av havet. Havsplaneringen omfattar svenskt territorialvatten och den ekonomiska zonen i Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet (Kattegatt, Skagerrak). Som grund ligger havsplaneringsutredningen (2009 – 2011) och som resulterade i rapporterna ”Planering på djupet” och ”Kunskap på djupet”.  Regeringskansliet arbetar nu med att ta fram ett förslag till lagstiftning. I väntan på detta gör Havs- och vattenmyndigheten en analys av nuläget tillsammans med kustlänsstyrelserna.

Första steget i detta är regionala konferenser, så kallade dialogmöten, tillsammans med kustlänsstyrelserna. Det första hölls i Kalmar och berörde Östersjön, det andra i Sundsvall och rörde Bottniska viken och 21 mars är det dags för det tredje mötet som rör Västerhavet. Det mötet hålls i Tylösand i Halmstads kommun.

-  De tidigare mötena visade på ett stort intresse för havsplanering. För många aktörer var det första gången som frågan kom upp på agendan. Det finns många frågor och funderingar, säger Eva Rosenhall.

-  Bland annat uppmärksammades vilka möjligheter som ett utvecklat samarbete mellan aktörer kan ge. Även konflikter mellan olika anspråk lyftes fram, till exempel mellan turism och vindkraft.

Mötet i Halmstad inleds av Lisbeth Schultze, länsråd i Hallands län, Eva Rosenhall och Ingela Isaksson, regional projektledare för havsplan Västerhavet.

Bengt Gustafsson, fysisk planerare i Sotenäs kommun, kommer att berätta om arbetet med Blå översiktsplan i Bohuslän där fyra kommuner samverkar. Målet är att skapa en samsyn kring hur nyttjande och bevarande av kust- och havsområdet kan gynna norra Bohuslän som helhet.

- Kustkommunerna har redan i dag rätt att planera långt ut i havet genom översiktsplanen. Hittills är det bara ett fåtal som gjort det, exempelvis Sölvesborg och Lomma. Därför är projektet Blå översiktsplan väldigt intressant, säger Eva Rosenhall.

-  Jag hoppas att vi även vid detta mötet får ett brett perspektiv på möjligheterna och utmaningarna. Många verksamheter behöver utrymme i havet – energiproduktion, fiske, vattenbruk, turism och transport med flera. Hur når man bäst en samsyn kring nyttjande och bevarande av kust- och havsområdet i Västerhavet,

Via HELCOM (Helsingforskonventionen) och VASAB (Vision and Strategies Around the Baltic Sea 2010) förekommer viss samordning för Östersjön. 13 mars la EU-kommissionen fram ett förslag om bättre planering av verksamhet till havs och förvaltning av kustområden. Förslaget utgörs av ett utkast till direktiv för fysisk  havsplanering.

– I dag föreslår vi ett nytt steg i EU:s integrerade havspolitik och skapar därmed ett nytt redskap för vår strategi för blå tillväxt. Genom att underlätta hållbar utveckling och investering till havs ska direktivet bidra till att realisera den potential för tillväxt och sysselsättning som EU:s blå ekonomi erbjuder, sa Maria Damanaki, EU:s kommissionär för havsfrågor och fiske, i ett pressmeddelande.

Dialogmötet om Västerhavet hålls torsdagen 21 mars på Hotell Tylösand i Halmstads kommun.

·  TERRITORIALVATTEN är kustnära havsvatten som är en del av en stats territorium, 12 nautiska mil ut från baslinjen, det vill säga utanför de yttersta skären (1 nautisk mil är 1 852 meter). Inom territorialvatten gäller landets lagar och landet har rätt att stoppa fartyg enligt behov. Däremot har landet inte rätt att inom territorialhavet förhindra eller oskäligt försvåra sjötrafiken mellan andra länder.

·  EKONOMISK ZON sträcker sig 200 nautiska mil från baslinjen. Inom detta område har kuststaten exklusiv rätt till naturresurserna. Utländska fartyg och flygplan har rätt att passera området enligt kuststatens lagar, de har också rätt att anlägga undervattensledning.

Läs mer om hur länsstyrelsen jobbar med havsplanering

Läs mer om dialogmötet i Halmstad 21 mars

Länk till programmet för dialogmötet i Halmstad 

Här kan du läsa mer om havsplanering
Länk till HaV:s pressmeddelande om dialogmötet i Bottniska viken

För mer information kontakta

Eva Rosenhall, projektledare för havsplan Västerhavet, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 69 07, mobil 076-538 60 07, e-post eva.rosenhall@havochvatten.se, Ingela Isaksson, marinekolog och regional projektledare för havsplaneområde Västerhavet, länsstyrelsen Västra Götalands län, tfn 010-22 44 871, mobil 070-660 84 51, e-post ingela.isaksson@lansstyrelsen.se

Berit Pettersson, projektledare för havsplan Bottniska viken, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 60 15, mobil 070-213 89 03, e-post berit.pettersson@havochvatten.se

Tomas Andersson, projektledare för havsplan Östersjön, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 60 29, mobil 076-538 60 29, e-post tomas.andersson@havochvatten.se
 

Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

 

Ämnen


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden