Gå direkt till innehåll
Flera nya HaV-projekt: Avloppsvatten i Knivsta och vid Hanöbukten ska renas från läkemedelsrester

Pressmeddelande -

Flera nya HaV-projekt: Avloppsvatten i Knivsta och vid Hanöbukten ska renas från läkemedelsrester

Sex projekt för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester får dela på tio miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Bland annat ska avloppsvattnet från 13 000 personer i Knivsta renas.

- Det är väldigt spännande projekt som alla har koppling till, eller samarbete med, den kommunala VA-verksamheten. Det rör sig om olika tekniker och allt från mindre pilotprojekt till fullskala, säger Margareta Lundin Unger, utredare på HaV.

De tio miljonerna ingår i regeringens fyraåriga satsning på bättre och mer avancerad rening av avloppsvatten. Miljöfarliga ämnen hamnar i reningsverken oftast som en följd av hushållens användning av exempelvis textilier, hemelektronik, läkemedel, samt kosmetiska- och hygieniska produkter. Genom industriutsläpp och avrinning via dagvatten kan ämnen också tillföras avloppsvattnet.

Totalt fick HaV in tolv ansökningar. De projekt som valts ut rör både större och mindre reningsanläggningar. De inriktar sig också på olika tekniker, dels genom att använda aktivt kol som binder läkemedel ur vattnet,dels genom att använda ozon där föroreningar bryts ned  genom kraftig kemisk oxidation.

- Vi hoppas att de olika projekten ska kunna komma igång så snart som möjligt. Dagens reningsverk är inte konstruerade för att rena avloppsvattnet från läkemedelrester och andra miljöfarliga ämnen . Därmed kan dessa föroreningar också spridas till våra vattenmiljöer via kommunala reningsverk, säger Margareta Lundin Unger, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn på HaV.

Även låga koncentrationer kan påverka vattenmiljön, exempelvis kan östrogen hämma fortplantningen hos fisk och psykofarmaka kan ändra beteendet hos fisk så att de blir glupskare, modigare och mindre sociala. Undersökningar har visat att aktiva substanser av vissa läkemedel hittas långt ut till havs.

De tio miljonerna delas ut i form av bidrag till projekt om forskning, utveckling och utvärdering av nya reningstekniker. Det finns inget uttalat krav på vilka ämnen som projekten ska inrikta sig på men i samtliga projekt ingår bland annat de tre ämnen som finns på EU:s bevakningslista över miljöfarliga ämnen. I ett senare skede kan dessa hamna på EU:s prioriterade lista över ämnen man vet utgör en risk för ytvattnet och som därför ska renas från avloppsvattnet.

De tre ämnen är hormonpreparaten etinylestradiol och östradiol som är aktiva substanser i p-piller samt det smärtstillande medlet Diklofenak som är aktiv substans i exempelvis Voltaren, Arthrotec och Eeze.  

- Ett projekt som kan lyftas fram är vid Knivsta reningsverk där avloppsvattnet från 13 000 personer kommer att renas. Det är  ett projekt som genomförs i full skala,  där utsläppen berör  en känslig miljö, Knivstaån, säger Margareta Lundin Unger.

- Ett annat  projekt fokuserar på utsläpp på mindre reningsverk med utsläpp till Hanöbukten. Vi ger också pengar till ett projekt som rör källsortering av läkemedelsrester, det vill säga att dessa separeras från avloppet innan avloppsvattnet hamnar hos reningsverken.

Dessa projekt får pengar:

  • JTI – Institutet för jordbruks och miljöteknik Uppsala, Läkemedel och organiska
     miljöföroreningar i kretsloppet, 650 000 kronor.
  • Högskolan Kristianstad, Fullskalig Rening Av Mikroföroreningar – FRAM, 591 300 kronor.
  • Tekniska Verken i Linköping AB, Pilotanläggning för ozonoxidation av läkemedelsrester i avloppsvatten, Nykvarns reningsverk, 1 200 000 kronor. 
  • Svenska Miljöinstitutet, IVL, Systemförslag för rening av läkemedelsrester och andra prioriterade svårnedbrytbara ämnen, 2 129 090 kronor.
  • Sweden Water Research AB, Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten, 2 947 360 kronor.
  • Umeå universitet, Utvärdering av avancerad rening av avloppsvatten i fullskala, Knivsta reningsverk, 2 482 250 kronor. 

Här kan du läsa mer om de projekt som får bidrag för rening av avloppsvatten

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten. Kontaktperson:

Margareta Lundin Unger, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 61 21, mobil 0765-38 61 21, e-post margareta.lundin-unger@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Margareta Lundin Unger

utredare, tillsynsvägledning och miljöbalksprövning 010-698 61 21

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden