Gå direkt till innehåll
Forskningsmiljoner ger hopp för Östersjön

Pressmeddelande -

Forskningsmiljoner ger hopp för Östersjön

Den 24 oktober öppnar BONUS Forum 2011, en konferens arrangerad av EU:s forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön. 16 tvärvetenskapliga och multinationella forskningsprojekt ska rapportera sina resultat till beslutsfattare och andra intressenter. Svenska forskare leder eller deltar i ett flertal av projekten.

Bland flera hoppingivande forskningsresultat finns de som Kerstin Johannesson vid Göteborgs Universitet presenterar. Hon kommer att rapportera om hur ny kunskap inom genetisk mångfald kan bidra till att utveckla fiskbestånden i Östersjön. BONUS-programmet är den största gemensamma forskningssatsningen i Östersjön hittills och innehåller hundra miljoner euro för perioden 2010-2016.

- Havs- och vattenmyndigheten är mycket positiv till satsningen. Vi kan redan nu konstatera att de resultat som forskningen presenterar kommer till mycket god nytta i vårt gemensamma arbete för Östersjöns framtid, säger Anna Jöborn, avdelningschef vid Havs- och vattenmyndigheten. Anna Jöborn kommer att fungera som moderator under konferensen i Gdansk.

Inom kort kommer BONUS med en serie nya utlysningar. Den första och största i december 2011. Havs- och vattenmyndigheten är med om att finansiera forskningen tillsammans med en rad andra forskningsfinansiärer runt Östersjön.

Se BONUS forum 2011 livesändning

Kontaktpersoner:
Maud Larsen, kommunikationschef Havs- och vattenmyndigheten, 0708-655 210

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden