Gå direkt till innehåll
Foto: Håkan Carlstrand/Havs- och vattenmyndigheten
Foto: Håkan Carlstrand/Havs- och vattenmyndigheten

Pressmeddelande -

HaV ger bidrag till organisationer för att stärka laxen med lokala aktiviteter

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fördelat nästan 600 000 kr i bidrag till organisationer som kommer att informera och väcka intresse om laxälvar och laxbestånd. Syftet är att bevara och restaurera för att laxfiske ska kunna ske på ett hållbart sätt, genom samarbete lokalt, nationellt och internationellt. Aktiviteterna ingår i initiativet Laxens År 2019 som är ett samarbete mellan laxländerna runt Stilla Havet, Atlanten och Östersjön. HaV ansvarar för genomförandet i Sverige.

– Laxen är beroende av fungerande ekosystem och därför extra känslig för miljöförändringar. Vi har gett bidrag för att samla, dela och utveckla kunskap om bevarandet av laxälvarna och laxbestånden genom samarbete lokalt, nationellt och internationellt.  Under laxens år vill vi tillsammans samarbeta med andra för att lyfta åtgärder och forskning som redan genomförts, men även uppmärksamma andra projekt för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av laxen, säger Håkan Carlstrand, utredare och samordnare för Laxens år på HaV.

För att intressenterna ska få möjlighet att visa upp vad som görs för laxen runt om i landet har HaV beslutat om bidrag till sju organisationer som under året kommer att bjuda in den intresserade allmänheten, skolor och andra till intressanta program vid ett femtontal laxälvar och laxåar.

- Vi vill särskilt uppmärksamma alla de åtgärder som görs på lokal och regional nivå av fiske- och naturvårdsorganisationer, kommuner och länsstyrelser för att skydda och bygga upp laxbestånden. Laxen är en symbol för friska fritt strömmande vattendrag och alla dessa insatser betyder verkligen mycket för laxbestånden, säger Inger Dahlgren, enhetschef på HaV.

Länk till de officiella svenska webben för Laxens År:

Länk till de globala webben: För International Year of the Salmon, Laxens År. Här hittar du bl.a. information om laxbestånden och aktiviteter i laxens hemländer, bland annat i Sverige. 

Fakta 

Laxen är en fiskart som leker i älvarna. Från älven vandrar laxungarna ut i havet och kan företa vandringar hundratals mil över oceaner, innan den på något mirakulöst sätt hittar tillbaka till sin egen hem älv. Ofta till just den älvsträcka där den en gång föddes. I svenska vatten finns 40 vilda laxbestånd. I Östersjöns älvar finns sexton svenska vildlaxbestånd som under sin havsvistelse främst uppehåller sig i Östersjön. Från drygt 20 vattendrag på svenska västkusten vandrar laxen ut i Atlanten. I Vänern finns två laxbestånd som leker i Gullspångsälven och Klarälven.

International Year of the Salmon, Laxens år 2019
International Year of the Salmon är ett samarbete mellan alla de nationer där det finns olika laxarter och som är medlemmar i North Atlantic Salmon Conservation Organization, NASCO, eller North Pacific Anadroumus Fish Comission, NPAFC. Inom NASCO samarbetar Sverige närmast med EU-kommissionen och övriga medlemsstater med atlantlax. Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för samordning av Laxens år i Sverige.

Organisationer som fått bidrag från HaV att genomföra aktiviteter under Laxens år Under våren gjorde HaV en utlysning för aktiviteter under Laxens år 2019. Följande har fått bidrag för aktiviteter på flera orter:

Seminarium/dialogmöte om Säveån, 2019-02-21, Göteborg, Partille

Konferens: Laxförvaltning för framtiden, 2019-03-20-21, Luleå

Laxfiskepremiär i Mörrumsån: Sportfiskarna uppmärksammar Laxens år och förbundets hundraårsjubileum under Mörrumspremiären den 23 mars.

Fiskeforum: Laxens år 2019, 2019-04-02–03, Stockholm

Seminarium om Rönne å, 2019-04-09, Klippan

Sveriges Fiskevattenägareförbund, Sundsvall och Falkenberg Sveriges Fiskevattenägareförbund ska arrangera Laxens dag i Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening och Ätrans Nedre fiskevårdsområdesförening för att sprida kunskap om laxbestånden och älvarna till bland annat allmänheten. Laxens Dag i Ätran äger rum den 19 september (framflyttad från tidigare påannonserat datum 12/9). Laxens Dag i Ljungan äger rum den 11 september.

Kontakt: Thomas Lennartsson, thomas.lennartsson@vattenagarna.se

Sportfiskarna, Mörrum, Klippan, Göteborg, Partille, Munkedal, Gullspång, Forshaga, Gävle, Råneå.
Sportfiskarna ska arrangera publika arrangemang riktade till allmänheten om laxbestånden och förvaltningen i nio vattendrag från Mörrumsån i söder till Råne älv i norr.Fiskevårdsseminarium i Forshaga 19 maj, Forshaga, Uteaktivitet i Rönne å: flytt av lax, 2019-05-30, Klippan, Laxens dag i Testeboån, 2019-06-30, Strömsbro,Uteaktivitet i Råneälven, juni 2019, datum ej satt, Gunarsbyn, Presentation av Gullspångsprojektet, juni 2019, datum ej satt, Gullspång, Laxens dag i Örekilsälven, augusti 2019, datum ej satt, Munkedal, Laxfiskehelg med seminarium, 2019-09-20-22, Forshaga, Åvandring Säveån, september 2019, datum ej satt, Göteborg.

Kontakt: Anders Karlsson, anders.karlsson@sportfiskarna.se

Ätrans vattenråd, Falkenberg

Ätrans vattenråd ska ta fram informationsmaterial och genomföra vattendragsvandringar och sprida kunskap om laxbestånden och älvarna till bland annat skolelever och allmänhet. Laxens Dag i Ätran äger rum den 19 september (framflyttad från tidigare påannonserat datum 12/9).

Kontakt: Wanja Wallemyr, wanjawallemyr@gmail.com

Länsstyrelsen Västerbottens län, Umeå
Länsstyrelsen Västerbottens ska tillsammans med Vindelälvens Fiskeråd och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå genomföra olika aktiviteter som Laxens dag, laxkonferens, Laxracet och visning av Stornorrfors fiskväg samt sprida kunskap om laxbestånden och älvarna till bland annat skolelever och allmänhet.
Kontakt: Torleif Eriksson, torleif.eriksson@lansstyrelsen.se

Emåförbundet, Högsby
Emåförbundet ska arrangera Laxens dag ibland annat Högsby och sprida kunskap om Emån och dess laxbestånd till bland annat skolelever och allmänhet.
Kontakt: Jens Nilsson, jens.nilsson@eman.se

Naturskyddsföreningen Södra Halland - Laholmsbuktens Havsnätverk, Laholm och Halmstad Naturskyddsföreningen Södra Halland inom Laholmsbuktens Havsnätverk ska genom föreläsningar och bussutflykt till bl.a.Stensån, Genevadsån och Nissan sprida kunskap till allmänheten om laxen i Laholmsbukten och vandringsleder.
Kontakt: Margareta Lindgren, margareta.flammabygget@outlook.com

Laholms Fiskevårdsområdesförening, Laholm
Laholms fiskevårdsområdesförening ska genomföra publika arrangemang riktade till allmänheten om laxbeståndet och fisket i Lagan.
Kontakt: Roland Gottfridsson, roland.gottfridsson@laholmsbredbandsbolag.se

Mörrums Kronolaxfiske, Mörrum

Kronolaxfisket inbjuder skolor och andra grupper till vandringar utmed Mörrumsån där man berättar laxen om och visar vad som görs för laxbestånden och laxfisket som är känt sedan 1231!

Kontakt: Ida-Maria Rigoll, ida-maria.rigoll@sveskog.se Tel direkt:+46 (0)10-5449845

Epost: ida-maria.rigoll@sveaskog.se

Stiftelsen för Östersjölaxen

Stiftelsen för Östersjölaxen anordnar en filmkväll och information om laxen.

Kontakt: Thomas Johansson, Tfn +4670-581 70 29 thomas@balticsalmonfund.orgthomas@balticsalmonfund.com

Ämnen

Kategorier

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto:Håkan Carlstrand /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Inger Dahlgren

chef, enheten för fiskereglering tfn 010-698 60 20 Mobil: 070-624 03 15

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden