Gå direkt till innehåll
HaV öppnar åter kustfiske efter sill och skarpsill i Östersjön

Pressmeddelande -

HaV öppnar åter kustfiske efter sill och skarpsill i Östersjön

10 juni stoppade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, kustfiske efter sill och skarpsill i Östersjön med trål- och vadredskap.

Den del av den svenska kvoten av sill och skarpsill i östra Östersjön, som avsätts för kustfiske bedömdes då vara nästan uppfiskad.

- Vi bedömer nu att det är möjligt att öppna fisket igen och upphäver därför beslutet om fiskestopp, säger Marie Ingerup, utredare på tillståndsenheten på HaV.

Fiskestoppet har omfattat ett område som sträcker sig från Simrishamn i söder till Gävle i norr. Men garnfiske efter sill har varit tillåtet i området.

De så kallade kustkvoterna för sill och skarpsill i delområdena 25-29 i Östersjön är totalt 754 respektive 238 ton, vilket är i nivå med fjolårets kvot. När beslutet om fiskestopp togs i juni fanns cirka 50 ton kvar av vardera kvot, vilket HaV bedömde vara tillräckligt för att garnfisket efter sill och skarpsill skulle kunna fortsätta året ut..

- Nu gör vi bedömningen att det finns utrymme att öppna för fortsatt fiske av både sill och skarpsill, bland annat genom att ta i anspråk den del av kvoten som vi avsatt för att täcka eventuella överklaganden av fördelning av fartygskvot till individuella fartyg som gjordes 2007. Dessa kvantiteter beräknas inte behöva tas i anspråk under 2013 och denna mängd kan därför avsättas till årets fiske, säger Marie Ingerup.

HaV har nu beslutat att för 2013 tillfälligt tillföra kustkvoten för sill i östra Östersjön totalt 210 ton och för skarpsill totalt 280 ton.

- Vi hoppas att detta ska räcka för att kunna ha ett fortsatt kustfiske efter sill och skarpsill i området resten av året. Visar det sig att det inte fungerar utan att vi på nytt riskerar ett överfiske så kommer vi åter att tvingas stänga detta fiske, säger Marie Ingerup.

Beslutet att öppna kustfisket träder i kraft i dag, den 18 juli.

Här kan du läsa beslutet

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Marie Ingerup, utredare, tillståndsenheten, tfn 010-698 61 36, mobil 070-338 83 13, e-post marie.ingerup@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden