Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HaV om rödlistningen: Vi tar hänsyn till räkans utveckling i vår förvaltning

I går meddelade ArtDatabanken att de för 2015 års rödlista preliminärt bedömer nordhavsräkan som ”sårbar”.

- Räkbeståndet har sjunkit och rödlistningen är en spegling av det som Internationella Havsforskningsrådet, ICES, redan har visat. ArtDatabankens bedömning ändrar i sig inte utgångspunkten för HaV:s förvaltning av räkfisket. Vi tar redan hänsyn till beståndsutvecklingen i och med att vi följer rådgivningen från ICES, säger Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Rödlistan är en redovisning av hur det går för Sveriges djur, växter och svampar. Rödlistan tar upp vilka arter som riskerar att försvinna från Sverige och varför arterna är hotade.  Sårbar är en tidig varning, därefter följer starkt hotad, akut hotad och nationellt utdöd.  

Från början av 1990-talet till mitten på 2000-talet låg beståndet av nordhavsräka över den nivå som ger maximalt hållbar avkastning (MSY)– den nivå som blivit målsättningen för EU:s nya gemensamma fiskeripolitik från 2014Under cirka tio år har dock nivån gått ner. Jämfört med högsta mätpunkten är minskningen hela 47 procent. Det kan bero på naturliga förändringar, men fisket kan också vara en bidragande orsak.

Internationella Havsforskningsrådet, ICES, ansvarar för att bedöma fiskbestånden och ge rekommendationer till EU för storleken på kvoter, så kallad rådgivning. ICES har i flera år pekat på att utkast av små räkor är ett problem som måste åtgärdas. Utkastet av räka i svenskt fiske under 2011 och 2012 uppskattas motsvara cirka 22 respektive 31 procent av den totala fångsten.

- Vi följer situationen och arbetar för att förvaltningen ska grundas på ICES rådgivning för ett hållbart fiske. Nyligen redovisade vi tillsammans med Kustbevakningen ett regeringsuppdrag med förslag till ny kontrollstrategi för att minska utkastet av liten räka. Strategin innehåller bland annat utvecklad övervakning och kontroll till sjöss, åtgärder inom landningskontrollen och fortsatt dialog med fisknäringen, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning på HaV.

Regeringen har anvisat totalt 38 miljoner kronor för att utveckla nya selektiva fiskeredskap och metoder som minimerar oönskad fångst, pengar som fördelas via HaV. Ett av de fisken som prioriteras är räkfisket och HaV beslutade nyligen om att ge två miljoner kronor till att utveckla ett nytt redskap för räkfiske.

Trots nedgången för nordhavsräkan ligger beståndet fortfarande över den ”kritiska nivå” där kraftigare förvaltningsåtgärder rekommenderas.

Den svenska kvoten i Skagerrak och Kattegatt är satt till 1 243 ton för 2014. I höst kommer ICES med ny rådgivning och kvoterna för 2015 förhandlas efter det.

Här kan du läsa mer om läget för Nordhavsräkan och hur HaV arbetar med frågor som rör räkfisket

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Ingemar Berglund, chef, avdelningen för fiskförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 60 07, mobil 070-696 93 20, e-post ingemar.berglund@havochvatten.se, Björn Risinger, generaldirektör, tfn 010-698 60 01, mobil 070-840 41 63, e-post bjorn.risinger@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Jens Johannesson/Azote.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden