Gå direkt till innehåll
HaV tillåter ökning av räkfisket i Kattegatt och Skagerrak under resten av året

Pressmeddelande -

HaV tillåter ökning av räkfisket i Kattegatt och Skagerrak under resten av året

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, beslutade i dag att tillåta ett något ökat fiske av räka under resten av året.

Hittills har cirka 75 procent av den totala svenska kvoten fiskats upp.

- Det finns utrymme inom Sveriges kvot för fortsatt fiske dessutom visar räkbeståndet i Skagerrak och Kattegatt en positiv utveckling enligt den senaste rådgivningen från Internationella Havsforskningsrådet (ICES). Därför tar vi nu detta beslut, säger Ingemar Berglund.

Fisket efter räka regleras genom ett system med tillåtna fångstmängder per månad, så kallade ransoner. HaV bestämmer i början av året hur stor mängd räka som varje fartyg får landa per månad.

- I fjol tillät vi inte fullt utnyttjande av räkkvoten för att kompensera för det utkast av räka som pågår i svenskt fiske. Vi ville ge en stark signal till yrkesfisket om att detta måste sluta, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning.

- Situationen ser nu bättre ut. Enligt ICES senaste rådgivning är beståndsutvecklingen bra och utkasten av småräka bedöms ha minskat. Dessutom har myndigheternas kontrollinsatser ökat och yrkesfiskarna jobbar med att ta fram mer selektiva redskap för räkfisket.

Den svenska kvoten för fiske av nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt är i år satt till 1 243 ton totalt. Nyligen kom ICES med nya råd för 2015, enligt dessa skulle räkfisket i Skagerrak och Kattegatt kunna öka nästa år. Den totala tillåtna fångstmängden, TAC, eller kvoten, beslutas varje år på EU-rådet för jordbruk och fiske, för Östersjön i oktober och för Västerhavet i december. 

Här kan du läsa HaV:s beslut

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Ingemar Berglund, chef, avdelningen för fiskförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 60 07, mobil 070-696 93 20, e-post ingemar.berglund@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Mattias Sköld

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden