Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HaV tillåter liten ökning av räkfisket - men markerar mot utkastet i svenskt fiske

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, beslutade i går att låta svenska yrkesfiskare fånga något högre mängder räka per månad under resten av året.

-  Trots denna höjning räknar vi räknar med att det finns cirka 20 procent kvar av kvoten vid årets slut. Den mängden ser vi som ett sätt att kompensera för det utkast av räka som pågår i svenskt fiske, säger Ingemar Berglund, chef på avdelningen för fiskförvaltning.

Inom exempelvis torskfisket finns minimimått på hur liten fisk som får landas. Den regeln finns inte inom räkfisket utan alla räkor som fångas ska landas oavsett storlek. Om yrkesfiskare kastar tillbaka mindre räkor för att istället bara behålla de större som har ett högre ekonomiskt värde innebär det att fångsten uppgraderas, så kallad highgrading. 

I flera år har bland andra Internationella Havsforskningsrådet, ICES, pekat på att utkastet av små räkor i svenskt fiske är stort. ICES uppskattar att utkastet av räka i svenskt fiske under 2011 och 2012 motsvarar cirka 22 respektive 31 procent av den totala fångsten.

HaV har också flera gånger påtalat problemet med utkast av räka till fiskets organisationer.

-  Frågan om så kallad highgrading inom det svenska räkfisket har varit uppe till diskussion i många år. ICES uppskattning av omfattningen gäller för hela räkfisket  men vi är självklart medvetna om att efterlevnaden av utkastförbudet varierar mellan enskilda fiskare, säger Ingemar Berglund.

-  Det som är positivt nu är att vi märker en ökad medvetenhet om problemet och en större vilja från fiskets sida att stoppa utkast av räka.

Den svenska räkkvoten för Skagerrak och Kattegatt är i år 1 243 ton och hittills har cirka 760 ton landats, vilket motsvarar 61 procent. Sveriges Fiskares Riksförbund, SFR, kom i augusti in med en önskan om en 25 procentig höjning av den mängd räka som varje fartyg får fiska per månad, den så kallade fångstbegränsningen.

HaV beslöt i går att säga ja till en sådan höjning.

-  Om fisket fortsätter i den takt som görs i dag bedömer HaV att det, efter den nu beslutade ökningen av fångstbegränsningen, kommer att återstå ca 20 procent av den svenska räkkvoten, säger Patrik Persson, chef på tillståndsenheten på HaV.

Oavsett hur infiskningen utvecklas under resten av året så kommer HaV inte att göra några ytterligare ändringar av fångstbegränsningarna för räkfisket.

-  De 20 procent som förväntas vara kvar av årets kvot ser vi som ett rimligt sätt att ta hänsyn till det utkast av räka som pågår i svenskt fiske, säger Ingemar Berglund.

Här kan du läsa HaV:s beslut

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner Ingemar Berglund, chef, avdelningen för fiskförvaltning, tfn 010-698 60 07, mobil 070-696 93 20, e-post ingemar.berglund@havochvatten.se, Patrik Persson, chef, tillståndsenheten, tfn 010-698 61 56, mobil 070-347 03 36, e-post patrik.persson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Jens Johannesson/Azote.

Kontakter

Patrik Persson

chef, tillståndsenheten Tel: 010-698 61 56

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden