Gå direkt till innehåll
Nu kan du kolla i mobilen om badvattnet har bra kvalitet

Pressmeddelande -

Nu kan du kolla i mobilen om badvattnet har bra kvalitet

I dag lanseras en ny och uppdaterad version av Badplatsen.

Här får du veta kvaliteten på vattnet vid cirka 2 500 av landets badplatser, bland annat om det finns problem med alger eller föroreningar.

- Nytt för i år är att webbplatsen är mobilanpassad och mer lättanvänd, säger Katarina Vartia på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Badplatsen har funnits i flera år och låg tidigare på Folkhälsomyndighetens hemsida. Den är nu flyttad till Havs- och vattenmyndighetens hemsida och har delvis fått nytt utseende och nya funktioner.

- Vi har bland annat lagt till en kartfunktion om hur du hittar till de olika badplatserna, säger Katarina Vartia, utredare på havs- och vattenmiljöenheten på HaV.

Om badvattnet innehåller tarmbakterier kan man drabbas av maginfektioner, algblomning kan ibland avge giftiga ämnen. Därför kontrolleras vattenkvaliteten vid Sveriges badplatser regelbundet sedan flera år tillbaka. Kommunerna ansvarar för provtagningen och rapporterar in sina resultat till Badplatsen.

- Så snart kommunen har lagt in provsvaren finns de tillgängliga för allmänheten på vår hemsida, säger Katarina Vartia.

I Sverige definieras badplatser med cirka 200 badande per dag eller fler som EU-bad. Vi har totalt 444 sådana bad och de får betyget "utmärkt", "bra", "tillfredsställande" eller "dålig" beroende på nivåerna av tarmbakterier i vattnet. Alla EU-bad ska ha tydliga skyltar som visar kvaliteten på badvattnet. Varje år publicerar också EU-kommissionen och Europeiska miljöbyrån (EEA) en rapport över EU:s badvatten.

På HaV:s webbplats Badplatsen går det att se hur även mindre badplatser klassificeras utifrån HaV:s och Folkhälsomyndighetens bedömning. Via kartan klickar du dig lätt fram till rätt badplats eller så går det att söka på namnet.

- Kommunerna kan även lägga in information om exempelvis hur lång stranden är, om det finns gräsmattor och annan växtlighet. Du får också veta vilken temperatur det var i vattnet vid senaste provtillfället samt om det funnits problem med vattenkvaliteten tidigare år, säger Katarina Vartia.

Enligt EU:s badvattendirektiv ska alla större bad ha åtminstone ”tillfredsställande” kvalitet senast vid slutet av 2015 års badsäsong. Om badvattenkvaliteten bedöms vara dålig eller om badet utsatts för en kortvarig förorening ska det finnas en skylt som avråder från bad. Det ska även finnas information om orsaken och vad som görs för att åtgärda problemet.

EU-baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. Ansvaret för bassängbadens vattenkvalitet ligger numera hos Folkhälsomyndigheten som övertagit ansvaret från Socialstyrelsen.

Länk till Badplatsen

Frågor och svar om badvatten

Läs mer om EU:s regler för badvatten

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Katarina Vartia, utredare, havs- och vattenmiljöenheten på HaV, tfn 010-698 66 01, mobil 076-538 62 01, e-post  katarina.vartia@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Katarina Vartia

utredare, havs- och vattenmiljöenheten på HaV tfn 010-698 66 01, mobil 076-538 62 01

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden