Gå direkt till innehåll
Nu kan man fiska strömming vid Östersjökusten igen

Pressmeddelande -

Nu kan man fiska strömming vid Östersjökusten igen

Fiskare på östkusten med små garn- och trålbåtar kan nu fiska sill och strömming igen. Genom ett beslut i går öppnar Havs- och vattenmyndigheten åter upp för kustfiske utanför Skåne, Blekinge, Kalmar, Gotlands, Östergötlands, Södermanlands, Stockholms och Uppsala län.

- Vi tillför 100 ton för att stödja de kustnära fiskare som fångar på ett skonsamt och hållbart sätt, säger enhetschefen Inger Dahlgren vid Havs- och vattenmyndigheten.

I år hade den så kallade kustkvoten för sill och strömming i Östersjön fiskats upp redan i början av juni. En orsak var att allt sill- och strömmingsfiske i hela Östersjön har sänkta fiskmöjligheter i år, vilket även påverkade fisket längs med kusten.

Genom en omfördelning av tillgängliga ton kan nu Havs- och vattenmyndigheten öppna det småskaliga fisket för garn och trål igen. Höjningen på 100 ton förväntas räcka året ut.

- Vi vill se till att kustnära fiskare längs östkusten kan fortsätta ta upp sin strömming, eftersom fisket är skonsamt och påverkan på bestånden liten. Samtidigt förser detta fiske de lokala marknaderna med matfisk och nu vill vi ge dem möjligheten att fortsätta under hela året, säger Inger Dahlgren vid Havs- och vattenmyndigheten.

Strömming och sill fiskas sedan några år med individuella kvoter för varje fartyg. En mindre del av den totala kvoten är särskilt avsatt för kustfiske med mindre båtar i Östersjön, upp till 12 meter långa. Andelen för kustkvoten är 2,5 procent, vilket i år motsvarar cirka 650 ton. Det här fisket är tillåtet från Skåne län i söder till Uppsala län i norr, i de så kallade ICES-delområdena 25-29.

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Inger Dahlgren, chef vid enheten för tillståndsprövning och statsbidrag,
tfn 010-698 60 20, 070-624 03 15

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden