Gå direkt till innehåll
För en sötvattenslevande märlkräfta är den stor, upp till tre centimeter lång. Käkarna är stora och kraftiga. Den har tre konliknande utväxter på stjärten och behåring på nedre delen av det andra antennparet. Foto: Jonas Roth/HaV
För en sötvattenslevande märlkräfta är den stor, upp till tre centimeter lång. Käkarna är stora och kraftiga. Den har tre konliknande utväxter på stjärten och behåring på nedre delen av det andra antennparet. Foto: Jonas Roth/HaV

Pressmeddelande -

Ny invasiv art upptäckt i Vättern

Vid provtagning av småkryp i Vätterns strandzon påträffades Större rovmärla för första gången i Sverige och Norden. Enligt den svenska riskklassificeringen av främmande arter placerar den sig i den högsta riskklassen. Det lilla kräftdjuret har orsakat stora problem på kontinenten och i Storbritannien då den konkurrerar ut inhemska arter.

Större rovmärla (Dikerogammarus villosus) har sitt ursprung vid Kaspiska havet. Den har med människans hjälp spritt sig till bland annat Polen, Tyskland, Storbritannien och Holland. Där är den nu allmänt etablerad.

– Sannolikheten att den kommer sprida sig runt stora delar av Vättern inom några år är tyvärr stor, säger Ulf Bjelke, limnolog på SLU Artdatabanken.

Aggressiv art

Större rovmärla är större och kraftigare än de svenska arterna och mer aggressiv, till exempel dödar den fler byten än den äter upp. När rovmärlan invaderar ett vatten förändras ofta smådjurssamhället och flera av de lokala arterna minskar kraftigt eller försvinner. Det är extremt olyckligt att den hittats just i Vättern, dessutom på flera lokaler.

Hittad tack vare miljöövervakning

– Vätterns strandzon har rik mångfald och höga naturvärden. Därför gör vi regelbundna inventeringar av vattenlevande insekter, kräftdjur och mollusker, säger Friederike Ermold, sakkunnig i vattenfrågor på Vätternvårdsförbundet som samordnar miljöövervakningsprogrammet för Vättern.

Det var alltså vid en rutinundersökning inom det som kallas miljöövervakning som man påträffade arten på tre lokaler utmed Vätterns östa sida.

– Upptäckten är ett bra exempel på vikten av miljöövervakningen för tidig upptäckt av främmande arter, säger Friederike Ermold.

Det är oklart hur arten nått Vättern. En förklaring kan vara att den följt med båtar eller annan utrustning som flyttats till sjön från andra vatten.

Hindra spridning

Att utrota arten bedöms vara omöjligt. Upptäckten ger oss dock en möjlighet att hindra spridning från Vättern till andra vatten. Det är vi människor som främst sprider denna typ av arter – och vi kan också göra något åt det.

– Se till att dina fiskeredskap och badleksaker är torra och rena innan du använder dem i ett annat vatten, säger Lina Tomasson, samordnare för invasiva främmande arter på Havs- och vattenmyndigheten.

För att undvika spridning är det några saker som är oerhört viktiga att tänka på:

  • TÖM ut allt vatten från din båt eller utrustning innan den flyttas.
  • TORKA utrustning som dykardräkter, badleksaker, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten. Det räcker att de får lufttorka ett par dagar.
  • RENGÖR båtar och utrustning från växtdelar, djur och sediment innan du flyttar dem till ett nytt vatten.

Fakta invasiva främmande arter

En främmande art är en art som människan har spridit medvetet eller omedvetet till områden där de tidigare inte har funnits. Arten har då etablerat sig utanför sitt naturliga utbredningsområde. Alla främmande arter ställer inte till med bekymmer men några kan ge stora problem för biologisk mångfald och samhället och kallas då för invasiva.

Träffar du på främmande arter kan du rapportera det via Rappen.

Läs mer

Bilden får användas av media. Foto: Jonas Roth/HaV


Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Lina Tomasson

Lina Tomasson

Nationell samordnare för akvatiska invasiva främmande arter 010-698 63 78

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden