Gå direkt till innehåll
Nya regler för trålfiske i Skagerrak

Pressmeddelande -

Nya regler för trålfiske i Skagerrak

Havs- och vattenmyndigheten har idag beslutat att införa nya bestämmelser för trålfiske i Skagerrak.

Syftet med de nya bestämmelserna är att minska oönskade bifångster av fisk.

- Beslutet innebär bland annat att det blir obligatoriskt med så kallad rist som sorterar bort bifångster av fisk vid riktat fiske efter räka och havskräfta, säger Bengt Kåmark, utredare på Internationella enheten.

Bakgrunden till beslutet är att EU och Norge har träffat en överenskommelse om ett utkastförbud och om gemensam utformning av vissa redskap i Skagerrak, som innebär ett mer skonsamt fiske jämfört med de redskap som används idag.  I EU:s del av Skagerrak kommer utkastförbudet sannolikt införas tidigast i januari 2014. I norsk zon i Skagerrak har såväl utkastförbud som nya redskapsbestämmelser införts från den 1 januari 2013.

I väntan på att EU fattar beslut om en förordning om såväl utkastförbud som redskapsbestämmelser har Sveriges och Danmarks regeringar funnit det angeläget att införa reglerna om mer selektiva redskap i Skagerrak, något som EU-kommissionen välkomnar.

De nya bestämmelserna berör ungefär 150 svenska fartyg och träder i kraft den 1 februari 2013.

- I den del av Skagerrak där bara svenska fiskare har tillträde har vi haft liknande nationella  bestämmelser om selektiva redskap sedan tidigare. Att sådana redskap nu blir obligatoriska i hela Skagerrak är ett viktigt steg i arbetet med att stärka fiskbestånden av exempelvis torsk, säger Martin Rydgren, utredare på enheten för biologisk mångfald och fiske. 

På Havs- och vattenmyndighetens hemsida finns utförlig information om hur arbetet med att införa ett utkastförbud i Skagerrak fortlöper, här finns också en länk till de avtal som ligger till grund för de nu föreslagna nationella föreskriftsändringarna.

Läs mer om förslaget till utkastförbud

Här kan du läsa remissförslaget

Länk till de nya föreskrifterna

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Bengt Kåmark, utredare, internationella enheten, tfn  010-698 61 34, mobil 070-638 63, e-post bengt.kamark@havochvatten.se, Martin Rydgren, utredare, enheten för biologisk mångfald och fiske, 010-698 62 50, mobil 070-356 64 32, e-post martin.rydgren@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Martin Rydgren

utredare, enheten för fiskereglering 010-698 62 50

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden