Gå direkt till innehåll
Ökade kvantiteter för kustfiske av sill i Östersjön för 2013

Pressmeddelande -

Ökade kvantiteter för kustfiske av sill i Östersjön för 2013

Kustkvoterna för årets sill- och strömmingfiske i östra Östersjön ligger kvar på samma nivå som i fjol, alltså 2,5 procent av den nationella kvoten.

- I praktiken innebär det ändå ett ökat kustfiske i östra Östersjön med cirka 100 ton. Den totala, nationella kvoten för sill och strömming har nämligen ökat med 15 procent jämfört med i fjol, säger Inger Dahlgren, chef för HaV:s enhet för tillståndsprövning.

Av Sveriges nationella kvot för sill, skarpsill och makrill avsätts en viss andel till det kustnära fisket. I Skagerrak och Kattegatt tillåts inget trålfiske i kustfisket men i Östersjön tillåts även mindre trålfartyg upp till 12 meter.

I fjol stoppade HaV kustfisket av sill och strömming i östra Östersjön i början av juni eftersom kvoten då redan var uppfiskad. Beslutet riskerade att få stora effekter för framförallt det småskaliga garnfisket.

- De som riskerade att drabbas var personer som fiskar små kvantiteter, säger Inger Dahlgren.

Tack vare en omfördelning av kvoter kunde kustfisket utanför Skåne, Blekinge, Kalmar, Gotlands, Östergötlands, Södermanlands, Stockholms och Uppsala län öppnas igen efter bara en vecka.

- Vi tillförde först cirka 100 ton till kustfisket av sill i östra Östersjön och stoppade sedan vadfisket där för att det riktigt småskaliga fisket, garnfisket, skulle kunna fortsätta året ut, säger Marie Ingerup, utredare på enheten för tillståndsprövning på HaV.

Inför årets fiske utgår HaV från de regler som tidigare gällt. Vad- och trålfiske tillåts i östra Östersjön och kustkvotens andel av den nationella kvoten för sill och strömming ligger kvar på 2,5 procent.

- Vi vill ha en förvaltning som gör att det småskaliga kustnära fisket kan pågå under hela året, det är ett skonsamt fiske och påverkan på bestånden är liten. Vi vill inte åter hamna i en situation där vi tvingas stänga det fisket, säger Marie Ingerup.

- Skälen till att det blev så är att vissa vad- och trålfartyg bedrev ett intensivt fiske i östra Östersjön samt att den nationella kvoten gick ner jämfört med 2011. I år följer vi därför noggrant utvecklingen och kommer, om det behövs, att åter införa begränsningar för vad- och trålfisket.

Förra årets omfördelning av kvoten (100 ton) motsvarar ungefär den mängd sill som i år tillförs kustfisket i östra Östersjön genom höjda nationella kvoter.

- Vi bedömer att det ska vara tillräckligt för att garnfisket av sill längs ostkusten ska räcka under hela året, säger Marie Ingerup.

HaV kommer också att se över om det finns behov av andra begränsningar för att kustkvoterna ska räcka hela året.

-  Vår avsikt är att samla länsstyrelser och representanter för näringen under våren för att diskutera den frågan, säger Inger Dahlgren

I kustfisket i Skagerrak och Kattegatt fastställs årets andel av den nationella kvoten för sill till 1,5 procent, för skarpsill till 4,0 procent och för makrill till 5,5 procent. I kustfisket i västra Östersjön är årets andel för sill 20 procent, i östra Östersjön 2,5 procent och för hela Östersjön är kustkvoten för skarpsill 0,5 procent.

Länk till beslutet om fastställande av pelagiska kustkvoter för 2013

Läs mer om kvoter

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Inger Dahlgren, chef, enheten för tillståndsprövning, tfn 010-698 60 20, tfn 070-624 03 15, e-post inger.dahlgren@havochvatten.se, Marie Ingerup, utredare, enheten för tillståndsprövning, tfn 010-698 61 36, mobil 070-338 83 14, e-post marie.ingerup@havochvatten.se

 

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Presskontakt

Inger Dahlgren

chef, enheten för fiskereglering tfn 010-698 60 20 Mobil: 070-624 03 15

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg