Gå direkt till innehåll
Över 250 döda sälar på Västkusten: "Viktigast nu är att hitta smittkällan"

Pressmeddelande -

Över 250 döda sälar på Västkusten: "Viktigast nu är att hitta smittkällan"

Sedan april i år har över 250 döda knubbsälar påträffats längs Västkusten, främst i Göteborgs södra skärgård. Forskare undersöker nu vad säldöden kan bero på .

- Självklart är det oroande att så många döda sälar påträffats. Det viktigaste nu är att så snabbt som möjligt försöka hitta smittkällan och få en bild av hur omfattande säldöden är, säger Susanne Viker på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Forskare från Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm har de senaste månaderna tagit prover på de döda sälarna. Men många sälar är i så dåligt skick att det är svårt att ens ta prover på dem. Nästa vecka planerar forskarna att ta prover på levande sälar. Även i Danmark har det under de senaste månaderna rapporterats in flera fynd av döda sälar.

Havs- och vattenmyndigheten har ansvaret för förvaltningen gråsäl och knubbsäl och presenterade hösten 2012 förvaltningsplaner för dessa arter.

-  Det kan finnas flera olika förklaringar till säldöden. Forskarna undersöker bland annat på om det kan vara ett utbrott av viruset PDV (Phocine Distemper Virus), en variant av valpsjukeviruset som orsakar sälpest, säger Susanne Viker, utredare på enheten för biologisk mångfald på HaV.

-  De prover som tagits hittills har varit negativa vad gäller PDV-viruset men vi måste avvakta fler provresultat innan vi säkert kan säga vad som är orsaken.

PDV-viruset har tidigare orsakat säldöd, bland annat 1988 och 2002. Under utbrottet 1988 dog 23 000 knubbsälar och 2002 mer än 30 000 runt om i Europa, 2007 dog cirka 3 000 knubbsälar. Än så länge är det för tidigt att säga om viruset  är orsaken till de senaste månadernas säldöd.

Enligt de senaste beräkningar na så finns det i dag cirka 10 000 knubbsälar längs den svenska Västkusten. Än vill forskarna inte prata om någon epidemi men antalet inrapporterade döda djur ökar hela tiden. Bara i förra veckan påträffades ett tjugotal döda sälar

-  Hittills är det enbart Västkusten som drabbats och det rör sig bara om knubbsäl, vi har inte fått rapporter om död gråsäl. De flesta fynden har gjorts i Halland och det nordligaste fyndet vid Orust. Längre norrut i Bohuslän har vi inte fått in några rapporter om döda sälar, säger Susanne Viker.

Den som hittar döda sälar ska i första hand kontakta den kommun där fyndets gjorts och i andra hand Naturhistoriska riksmuséet.

Här kan du läsa om HaV:s förvaltningsplaner för sälar

Länk till Naturhistoriska riksmuseets hemsida

Länk till Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA

Länk till Länsstyrelsen i Västra Götaland

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Susanne Viker, utredare, enheten för biologisk mångfald, tfn 010-698 60 76, mobil 073-089 79 67, e-post susanne.viker@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Pia Norling.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Susanne Viker

utredare, enheten för biologisk mångfald

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden