Gå direkt till innehåll
Provfiske efter marmorkräfta i vår

Pressmeddelande -

Provfiske efter marmorkräfta i vår

Hittills har tolv levande och en död marmorkräfta hittats i Märstaån.
Nu har Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tagit fram en första plan för att kontrollera utbredningen av den invasiva arten.
– De har också i uppdrag att ta fram en risk - och konsekvensanalys över hur marmorkräftan bäst kan stoppas och vad som händer om den skulle få fäste här, säger Sofia Brockmark, på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

 

Arbetet med handlingsplanen görs av SLU:s institution för akvatiska resurser i Drottningholm på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Ett problem är att det är väldigt många platser som måste undersökas. Vattensystemet runt fyndplatsen i Märstaån består bland annat av tunnlar, anlagda dammar, många grunda vikar och sedimentfällor vilket gör att marmorkräftorna har många platser att gömma sig på. Det är i dagsläget oklart om den kan ha spridit sig till anslutande vattendrag.

SLU har därför, i samråd med Sigtuna kommun, tagit fram ett tiotal strategiska platser för kontrollfiske.

– Det är viktigt att snabbt få en uppfattning om marmorkräftans utbredning i Märstaån för att sedan kunna sätta in effektiva åtgärder. Alla förberedelser måste också vara klara i tid till att vattentemperaturen stigit och kräftorna är aktiva, säger Sofia Brockmark, utredare på enheten för biologisk mångfald och fiske på HaV.

Det var i mitten av november som en privatperson fiskade upp tre så kallade marmorkräftor (Procambarus fallax virginalis) i Märstaån i Sigtuna kommun. Arten förökar sig genom så kallad jungfrufödsel, partenogenes. Det innebär att den inte behöver befruktas, det kan räcka med en hona för att få till ett bestånd. Arten kan föröka sig väldigt snabbt och har hög överlevnad. Den kan konkurrera ut inhemska arter och hota den biologiska mångfalden.

-  Det mest akuta hotet är vid en introduktion av nya arter är sjukdomsspridningen. Kräftorna har hittills analyserats av Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, för white spot disease och kräftpest – båda provresultaten är negativa. Analyser vad gäller bakteriella sjukdomar och om kräftorna är bärare av sjukdomar pågår, säger Sofia Brockmark.

Sedan det första fyndet har ytterligare tio marmorkräftor hittats i Märstaån.

-  Det rör sig om flera olika åldersklasser men vi vet ännu inte om kräftorna har förökat sig naturligt eller om det rör sig om en eller flera utsättningar, säger Sofia Brockmark.

Marmorkräftan är grönskimrande med tydliga mörka vattenringar. Det är en kräftart som tros ha sitt ursprung i sydöstra USA, i Florida och Georgia, men som tros kunna överleva på betydligt kallare breddgrader. Den kan gräva ner sig i botten vilket gör att den kan skydda sig mot kylan.

-  Vi vet ännu inte hur marmorkräftan klarar vinterkalla vatten men vi vet att kräftor anpassar sina kroppsfunktioner till omgivningens temperatur och den klarar nollgradiga temperaturer, säger Sofia Brockmark.

Marmorkräftan är populär bland hobbyakvarister och har, med människans hjälp, spritt sig till bland annat Tyskland, Österrike, Nederländerna, England och Italien. Det är olagligt både att föra in, förvara och transportera levande marmorkräftor till Sverige.

- Troligen är det just handel med akvariedjur som lett till att marmorkräftorna hamnat i Märstaån. Vi jobbar därför även med riktad information till de grupper som kan tänkas föra in marmorkräftan illegalt i landet, säger Sofia Brockmark.

Efter fynden av marmorkräfta i Märstaån har en grupp med bland annat representanter från Sigtuna kommun, länsstyrelsen, Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, SLU Aqua och Havs- och vattenmyndigheten bildats för att kunna följa utvecklingen och rådgöra om vilka insatser som behövs.

Läs mer om marmorkräftan

Länk till SLU:s pressmeddelande om handlingsplanen

Länk till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Sofia Brockmark, utredare, enheten för biologisk mångfald och fiske, tfn 010-698 65 81, mobil 076-538 62 81, e-post sofia.brockmark@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss. Foto: Thorbjörn Hongslo, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden