Gå direkt till innehåll
Risk för övertalighet när HaV vill skrota fartyget Argos

Pressmeddelande -

Risk för övertalighet när HaV vill skrota fartyget Argos

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har för avsikt att skrota undersökningsfartyget Argos. Beslutet är planerat till slutet av november och riskerar att medföra uppsägningar av ombordanställda. Personalen informerades vid ett möte i Göteborg idag.

16 personer är anställda vid Havs- och vattenmyndighetens fartygsenhet. Huruvida det blir övertalighet och hur många som då riskerar att bli uppsagda är det för tidigt att säga idag. Medarbetarna kommer att få besked senast i början av februari nästa år.

Undersökningsfartyget Argos stängdes av Fiskeriverket i februari i år sedan det konstaterats att det fanns asbest ombord. Fartyget ligger sedan dess vid kaj. När Fiskeriverket lades ner i somras övertog den nybildade Havs- och vattenmyndigheten ägarskapet.

Sedan i februari innevarande år har 45 personer, som arbetar eller tidigare har arbetat vid Argos, genomgått undersökning av lungorna. Två av dem uppvisar plack eller begynnande plack, vilket enligt företagshälsovården innebär godartade förändringar i lungsäcksväggen.

Redan i våras anlitade Fiskeriverket Den Norske Veritas för att få en bedömning av möjliga handlingsalternativ för Argos framtid. Två alternativ anses vara möjliga att genomföra: att skrota fartyget eller att sanera, restaurera och fortsätta driva henne i egen regi. Beräkningarna visar att det behövs investeringar på mellan 11 och 16 miljoner kronor för att sanera och återställa fartyget.

- Vi bedömer att den totala kostnaden hamnar på minst det dubbla eftersom Argos behöver bland annat dubbla skrov för att fartyget ska kunna nyttjas som undersökningsfartyg igen. Dessutom skulle fartyget behöva rustas upp till en acceptabel arbetsmiljö, säger Björn Risinger, generaldirektör vid Havs- och vattenmyndigheten, och fortsätter:

- Det är inte ekonomiskt försvarbart att rusta upp Argos med tanke på prislappen och fartygets ålder. I och med skrotningen kommer Havs- och vattenmyndigheten i flera år framöver behöva hyra in de fartyg som behövs för provtrålningar och andra undersökningar till havs.

Undersökningarna är nödvändiga för att kartlägga fiskbestånden i Västerhavet och Östersjön, så att förhandlingar om fiskekvoter och andra insatser bygger på vetenskapliga data. Ett nytt undersökningsfartyg för utsjön tar flera år att projektera och bygga, ett arbete som behöver komma igång så snart som möjligt:

- Vi arbetar också för att tillsammans med andra myndigheter, däribland Sjöfartsverket, Kustbevakningen och SMHI, hitta andra lösningar som kan säkra att miljöundersökningar till havs kan genomföras även i framtiden, säger Björn Risinger, generaldirektör vid Havs- och vattenmyndigheten.

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Björn Risinger, generaldirektör, tfn 070-840 41 63

Läs rapporten Analys av handlingsalternativ för Argos

Läs rapporten Assessment of options Argos

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden