Gå direkt till innehåll
Stopp för laxfiske till havs

Pressmeddelande -

Stopp för laxfiske till havs

Yrkesfisket efter lax i öppet hav i Östersjön fasas ut till 2013. Det är följden av Havs- och Vattenmyndighetens beslut idag. Syftet med beslutet är att öka skyddet för den vilda laxen i Östersjön.  

Den svenska laxkvoten ska istället i första hand gå till det fiske som görs med fällor nära älvarnas utlopp, framför allt i Norrland där de flesta och viktigaste laxälvarna finns.

 

En konsekvens av beslutet är att yrkesfisket nära kusten med fällor och främst i Norrland kan fortsätta medan det småskaliga yrkesfisket efter lax ute i södra Östersjön fasas ut.

- Förslaget har varit ute på remiss och har gett upphov till en viss oro för yrkesfiskets framtid i den södra regionen, och vi kommer därför att undersöka möjligheten att öka fiske efter andra fiskarter för fisket i södra Östersjön, säger Björn Risinger generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.   

Avsikten med förändringen är att kunna styra fisket av lax i Östersjön så att det sker på de platser där bestånden är mest livskraftiga.

Ute i Östersjön blandas lax från vilda och odlade laxbestånd innan de efter några års uppväxt simmar tillbaka till sin hemälv.

Vid fiske i öppet hav går det inte att skilja vild lax från älvar med hotade vilda laxbestånd från dem som kommer från odlade laxbestånd eller starkare bestånd av vild lax. Det blir däremot möjligt med det här beslutet.

 Läs hela förslaget här

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg:

Martin Rydgren, Utredare, 010-698 60 00, martin.rydgren@havochvatten.se

Joakim Hjelm, Enhetschef 010-698 60 00 joakim.hjelm@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden