Gå direkt till innehåll
Stärkt skydd för den vilda laxen

Pressmeddelande -

Stärkt skydd för den vilda laxen

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att den svenska laxkvoten i första hand ska gå till det fiske som görs med fällor nära älvarnas utlopp, framför allt i Norrland.

Samtidigt ska laxfisket i öppet hav i södra Östersjön fasas ut.

Avsikten med förändringen är att kunna styra fisket av lax i Östersjön så att fisket sker på de platser där bestånden är mest livskraftiga.

Förslaget går nu ut på remiss.

Det finns idag ett 20-tal älvar med vildlax kvar i Sverige, framför allt i Norrland. Många av dem har svaga bestånd och behöver skyddas.

Om fisket begränsas till närheten av älvarna finns möjlighet att styra uttaget mot de älvar där man sätter ut odlad lax och mot dem som har de livskraftigaste bestånden.

Ute i Östersjön blandas lax från vilda och odlade laxbestånd innan de efter några års uppväxt simmar tillbaka till sin hemälv.

Vid det fiske till havs med långlina och krok som sker i södra Östersjön går det inte att skilja vild lax från älvar med hotade laxbestånd från dem som kommer från odlade eller starkare bestånd.

– Genom att öka laxkvoten till Norrland blir det möjligt att styra laxfisket och välja vilka bestånd som ska skyddas. Något som alltså inte är möjligt vid fisket på öppet hav, säger Martin Rydgren, utredare Havs- och vattenmyndighetens enhet för biologisk mångfald och fiske.

EU har beslutat att minska den svenska laxkvoten i Östersjön med 51 procent. Havs- och vattenmyndigheten föreslår att 60 procent av den svenska kvoten för lax ska gå till fiske med fällor under 2012, och hela kvoten under 2013. 

För att det inte ska utvecklas ett nytt fiske av blandade laxbestånd förbjuds också fiske med förankrade flytnät efter lax efter 1 januari 2012. Det betyder att fisket efter lax på öppet hav helt fasas ut på sikt.

Förslaget innebär att de 100 företag som idag fiskar lax med fasta fällor främst efter Norrlandskusten kan fortsätta med det i större eller mindre omfattning.

Samtidigt får 10 företag i södra Sverige upphöra med sitt laxfiske ute i Östersjön.

 

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg:

Martin Rydgren, Utredare, 010-698 60 00, 0703-56 64 32

martin.rydgren@havochvatten.se

Joakim Hjelm, Enhetschef 010-698 60 16

joakim.hjelm@havochvatten.se

 

Läs remissen (uppdaterad 2011-11-18 kl 16:54)

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden