Gå direkt till innehåll
Svenskt möte i Washington om hållbar blå tillväxt

Pressmeddelande -

Svenskt möte i Washington om hållbar blå tillväxt

På mötet ”Economics of Oceans” i Washington den 3-4 december träffas amerikanska och svenska beslutsfattare för att ta upp nya tekniklösningar och miljön i haven. Arrangörer är Havs- och vattenmyndigheten, HaV tillsammans med miljödepartementet och svenska ambassaden i USA.

Intresset är stort i både Sverige och USA för att samarbeta inom marin teknik, havsplanering och övergödningsfrågor, säger Catarina Hedar på HaV.

Hon är utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV och koordinator för mötet i Washington.

Ett av målen för mötet är att utbyta erfarenheter inom bland annat nyskapande innovationer, biologisk mångfald och hållbar tillväxt till havs.

-  Mötet ska skapa en arena där amerikanska och svenska beslutsfattare gemensamt kan diskutera havsmiljöns ekosystem och ekonomiska möjligheter, säger Catarina Hedar.

Beröringspunkterna mellan länderna är flera. Öster om Washington ligger exempelvis Chesapeake Bay, ett innanhav med liknande miljöproblem som Östersjön.

-  Genom att diskutera våra innanhav hoppas vi kunna öka kunskapen, bland annat i arbetet med övergödning. Här finns många möjligheter till utbyte av erfarenheter, säger Catarina Hedar.

Två dagar med kända talare

Mötet äger rum på svenska ambassaden, House of Sweden. De två mötesdagarna är fyllda med programpunkter kring två teman: värdering av ekosystemens tjänster och regional havsekonomi. Intresset för dagarna har varit stort. Bland deltagarna återfinns svenska och amerikanska forskare, beslutsfattare, företrädare för näringsliv och icke-statliga organisationer.

En av de inbjudna amerikanska talarna är Kerri-Ann Jones, chef vid enheten för havs-, miljö- och vetenskapsfrågor vid USA:s utrikesdepartement. Från svensk sida deltar bland andra Sveriges nye USA-ambassadör Björn Lyrvall, Lisa Emelia Svensson, svensk havs- och vattenambassadör och Anna Jöborn, chef på Havs- och vattenmyndighetens kunskapsavdelning.

Länk till programmet

Länk till mötets hemsida

Läs mer om HaVs arbete med Blå tillväxt

Följ mötet på twitter: #oceanecon

 

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Catarina Hedar, Utredare, 070-337 92 95, catarina.hedar@havochvatten.se

Kasper Holgers, Kommunikatör, 070-605 04 18, kasper.holgers@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Svenska ambassaden.

Kontakter

Catarina Hedar

Utredare Enheten för havsplanering och maritima frågor 010-698 67 84

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden