Gå direkt till innehåll
Tyck till om havsmiljön på Nalen

Pressmeddelande -

Tyck till om havsmiljön på Nalen

De svenska haven mår inte så bra som de borde. Att strunta i havsmiljön slår hårt mot både fiske och rekreation.
Det är två av slutsatserna i Havs- och vattenmyndighetens förslag "God havsmiljö 2020" .
Nu får allmänheten möjlighet att tycka till om havsmiljön.

På måndag presenteras förslaget på Folkets Hus i Göteborg och på tisdag på Nalen i Stockholm. I båda städerna mellan 13.30 och 16.45 på eftermiddagen.

- Utredare från HaV finns på plats för att redogöra för sitt arbete med rapporterna. Det kommer också att finnas plats för frågor och diskussion, det är väldigt viktigt för oss att få in synpunkter från allmänheten, säger Bertil Håkansson, chef på Havsförvaltningsenheten.

"God havsmiljö 2020" består av delrapporterna, "Inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys" och "God miljöstatus och miljökvalitetsnormer" samt förslag till föreskrifter.

Det är ett led i arbetet med att uppnå EU:s mål om en en god miljöstatus i Europas hav år 2020, något som medlemsländerna förbundit sig att genomföra.

Förslaget publicerades i måndags och skickas nu på remiss till ett 80-tal instanser, länsstyrelser, myndigheter, kommuner och intresseorganisationer. Men även allmänheten ska få en chans att ge sin syn på havsmiljön och vad som behöver göras.

Senast 16 april ska remissvar och synpunkter på ”God havsmiljö 2020” vara inlämnade och 15 juli är sista dag för HaV att besluta om den inledande bedömningen och god miljöstatus, samma dag ska också föreskrifterna om miljökvalitetsnormer och god miljöstatus träda i kraft.

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Bertil Håkansson, chef, Havsförvaltningsenheten, tfn 010-6986014, mobil 072-2139259Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Presskontakt

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 0700-89 85 34

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg