Gå direkt till innehåll
Beslut om fiskekvoter i Östersjön väntas under dagen

Pressmeddelande -

Beslut om fiskekvoter i Östersjön väntas under dagen

I dag, fredag, ska EU:s fiskeministrar besluta om nästa års fiskekvoter i Östersjön. Bland annat tar de ställning till EU-kommissionens förslag om att sänka kvoten för lax med omkring fyra femtedelar. Havs- och vattenmyndigheten, som har gett underlag till regeringen, kan nås för kommentarer från klockan 14.

Ministrarna kommer under dagen att ta ställning till EU-kommissionens föreslagna nivåer för fisket i Östersjön 2012. Besluten väntas bli klara under eftermiddagen eller kvällen. För Sveriges del deltar landsbygdsminister Eskil Erlandsson och Landsbygdsdepartementet på plats i Luxemburg.

Havs- och vattenmyndigheten har tidigare under hösten bistått departementet med underlag inför förhandlingarna. Under fredagen efter klockan 14 finns Joakim Hjelm, chef för den internationella enheten på Havs- och vattenmyndigheten, tillgänglig för kommentarer.

Allvarligt för laxen
EU-kommissionen bedömer att laxens situation är allvarlig. Enligt förslaget bör kvoten för lax sänkas med närmare fyra femtedelar, -79 procent, i hela Östersjön.

För torskkvoten är det motsatta ordalag och det är sannolikt att ministrarna, på samma sätt som de senaste åren, följer den långsiktiga planen. Det skulle innebära en ökning med 15 procent för beståndet öster om Bornholm och 13 procent för beståndet väster om Bornholm.

EU-kommissionen föreslår dessutom att sillkvoten i västra Östersjön ökar med 32 procent. I de östra delarna föreslås samtidigt en lika stor kvotminskning, -33 procent.

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Joakim Hjelm, enhetschef, tfn 070-369 30 04
Maud Larsen, kommunikationschef, tfn 070-865 52 10

 

Läs den kommenterade dagordningen från regeringen

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden