Gå direkt till innehåll
HaV föreslår nya regler för trollingfiske

Pressmeddelande -

HaV föreslår nya regler för trollingfiske

Havs- och vattenmyndigheten genomför inför årets fiske en större översyn av fisket efter lax. Målet är att öka fisket av odlad lax och att i övrigt i första hand fånga vild lax från starkare bestånd.

Nu föreslås även begränsningar för trollingfisket efter lax i Östersjön.

I vintras beslöt Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att yrkesfisket efter lax i öppet hav i Östersjön skulle fasas ut. Ett förslag som rör begränsningar av kustfisket av lax är ute på remiss. Trollingfisket, liksom yrkesfisket i Östersjön, bedrivs på en blandning av vilda och odlade bestånd. Som ett led i arbetet att se till att bevarandestatusen för alla laxälvars bestånd är gynnsam och att förutsättningarna finns för ett hållbart nyttjande anser Havs- och vattenmyndigheten att trollingfisket i Östersjön behöver begränsas.

Enligt en undersökning från SLU kan de behållna fångsterna i detta fiske ha uppgått till 7500 laxar under 2011, huvudelen i uppväxtområdena i södra Östersjön.

- Det är inte möjligt att skilja lax från svaga och starka vildlaxbestånd vid fiske i havet. Det är däremot möjligt att skilja vild lax från odlad lax, då den odlade laxen märks genom att fettfenan klipps bort, säger Martin Rydgren, utredare Havs- och vattenmyndighetens enhet för biologisk mångfald och fiske.

- Vi föreslår därför att det vid trollingfiske i Östersjön endast skall vara tillåtet att behålla sådan fenklippt fisk. Ett minskat utsjöfiske är biologiskt fördelaktigt för vildlaxen.

Förslaget skickas nu på remiss till bland annat länsstyrelserna, jordbruksverket och fiskets organisationer. Senast 15 juni ska yttranden ha kommit in till havs- och vattenmyndigheten.

Här kan du läsa HaV:s remissförslag för trollingfisket

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Martin Rydgren, utredare, Enheten för biologisk mångfald och fiske, tfn 010-698 62 50, mobil 0703-56 64 32, martin.rydgren@havochvatten.se

Fredrik Nordwall, chef, Enheten för biologisk mångfald och fiske ,tfn 010-698 60 17, mobil 076 - 125 40 50, fredrik.nordwall@havochvatten.se

 

 

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden