Gå direkt till innehåll
HaV och MSB utvärderar det stora oljeutsläppet på Tjörn 2011

Pressmeddelande -

HaV och MSB utvärderar det stora oljeutsläppet på Tjörn 2011

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska utvärdera arbetet med det stora oljeutsläppet som drabbade Tjörn i september 2011. 

Målet är att få en helhetsbild av hur alla inblandade aktörer hanterade situationen och vad som kan förbättras.

Resultatet av utvärderingen presenteras i höst.

Den 15 september 2011 drabbades nordvästra Tjörn av ett stort oljeutsläpp. Det visade sig senare vara det största någonsin på Västkusten. Räddningsarbetet och det efterföljande saneringsarbetet på Tjörn engagerade många aktörer: Kustbevakningen,Tjörns kommun, MSB:s förstärkningsresurser, HaV och HaVs oljejour, länsstyrelsen, Försvarsmakten, hemvärnet, andra frivilligorganisationer och räddningstjänster från närliggande kommuner.

Fram till november 2012 togs mellan 600 och 800 ton olja upp. Kostnaderna för insatserna blev stora och hanteringen av kommunens ersättningskrav pågår fortfarande.

– När vi på HaV och MSB i efterhand granskat Tjörnolyckan har vi själva tyckt att det funnits förbättringsområden. Vi har också fått kritik från andra aktörer, säger Jessica Hjerpe Olausson, utredare på enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor på HaV.

- Därför ska vi undersöka vårt och andras agerande för att se vad vi kan lära oss och göra bättre nästa gång något sådant här sker, säger Hans Ekåsen, handläggare på MSB:s enhet för utveckling av räddningstjänst och krishantering.

HaV:s och MSB:s generaldirektörer har tillsammans initierat det här uppdraget. Utvärderingen ska titta på hela processen, från det att larmet nådde Tjörns kommun till det att arbetet avslutades. Förhoppningen är att en bredare utvärdering kan ge en tydligare bild av hur olika myndigheter ska agera om en liknande situation uppstår i framtiden.

– Även om vi har en idé om vad vår egen roll är, hoppas vi att utvärderingen ska förtydliga vad vi kan göra för att bättre samverka med andra i en sådan situation, säger Jessica Hjerpe Olausson.

I hanteringen av oljeutsläpp har MSB och HaV olika roller:

  • MSB förstärker kommunernas egna resurser vid stora och omfattande oljeutsläpp. Från fem regionala oljeskyddsförråd kan drabbade kommuner få stöd i form av materiel och personal med specialkompetens.
  • MSB prövar och administrerar också kommunernas rätt till ersättning från staten efter det att ett oljeutsläpp har inträffat.
  • HaV:s uppgift är att titta på hur oljan och de olika saneringsmetoderna påverkar havs- och strandmiljön.

Intervjuer med representanter för de inblandade myndigheterna och organisationerna kommer att genomföras under april i Göteborg och på Tjörn. De preliminära slutsatserna från intervjuerna kommer att diskuteras på ett öppet seminarium i september, antingen i Göteborg eller i Tjörnområdet. I oktober ska den slutgiltiga rapporten presenteras.

Lyssna på intervju med Jessica Hjerpe Olausson i P4 Göteborg

Läs mer om HaV:s arbete med oljeutsläppet på Tjörn

Länk till MSB:s hemsida om beredskap för oljeolyckor

Länk till Tjörns kommun

För mer information kontakta:

Jessica Hjerpe-Olausson, utredare, enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor på HaV, telefon 010-698 61 39, mobil 073 - 057 33 17, e-post jessica.hjerpeolausson@havochvatten.se

Hans Ekåsen, handläggare på enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering på MSB, tfn 010-240 5203, mobil 070-204 6999, epost hans.ekasen@msb.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden