Gå direkt till innehåll
HaV satsar drygt fem miljoner för att minska oönskade bifångster i fisket

Pressmeddelande -

HaV satsar drygt fem miljoner för att minska oönskade bifångster i fisket

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu drygt fem miljoner kronor till projekt som bland annat ska minska oönskade fångster av småräka.

- Tanken är att utveckla nya redskap som ska var klara att kunna användas från och med 1 januari 2015 då landningsskyldigheten utökas som ett led i EU:s nya gemensamma fiskeripolitik för ett hållbart fiske, säger Andreas Sundelöf.

Pengarna går även till projekt som rör fiske av havskräfta, bottentrålning av fisk och till utveckling av burfiske efter framförallt torsk.


Från och med årsskiftet införs landningsskyldighet för vissa fiskarter i Östersjön och i Västerhavet. Det innebär att alla fångster ska registreras samt i de flesta fall tas i land och räknas av från kvoterna. Fiskar som är för små får inte säljas som människoföda. De nya reglerna införs stegvis mellan 2015 och 2019 och är en viktig del i den nya gemensamma fiskeripolitiken inom EU.

HaV kommer under fyra år att fördela totalt 38 miljoner kronor till projekt som utvecklar redskap och metoder för ett ökat selektivt fiske. I år fördelas tio miljoner kronor, för 2015 och 2016 satsas lika mycket och för 2017 åtta miljoner kronor.

·  Vi har nu valt ut de projekt som vi tycker är intressanta att gå vidare med för 2014. Det finns redan selektiva redskap inom yrkesfisket men de här ger bättre selektivitet vilket ökar lönsamheten inom fisket och ökar chansen för att exempelvis fler små räkor överlever, säger Andreas Sundelöf, utredare på enheten för forskning och miljömål på HaV.

Projektförslagen har utvecklats i samarbete mellan forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU och yrkesfiskare. I stort handlar det om redskap som sorterar arter och storlekar redan i vattnet för att på så vis minimera mängden oönskad fångst som tas ombord.

-  Arbetet med att sortera ut småräka och liten fisk måste göras på olika sätt om vi ska komma tillrätta med utkastproblematiken. Dels handlar det om att justera maskstorlek, dels om att utveckla bättre sorteringsgaller, så kallade rister, säger Andreas Sundelöf.

Projekten som nu valts ut ska enligt planen vara redo att sättas i gång i augusti i år och vara vetenskapligt utvärderade före årsskiftet. HaV har tidigare beslutat om ytterligare fyra projekt för att utveckla selektiva redskap inom räk- och laxfiske.

- Vi fick in ett knappt tjugotal förslag till projekt och tror mycket på de projekt som nu valts ut. Vi är lite förvånade över att bara ha fått in ett enda förslag som handlar om att utveckla redskap för fiske efter torsk i Östersjön. Samtidigt vet vi att situationen där är besvärlig med väldigt liten fisk i fångsterna och mycket dålig lönsamhet, säger Andreas Sundelöf.

Sedan 2009 finns redan krav på att landa all fångst av arter med fångstbegränsningar där fisken håller lagstadgat minimimått eller där minimimått saknas, exempelvis räka. Från och med 1 januari 2015 gäller landningsskyldighet för flera arter i Östersjön, exempelvis sill, torsk och lax . Under perioden 2016-2019 införs landningsskyldigheten stegvis för exempelvis torsk, vitling, kolja, gråsej och havskräfta i Västerhavet.

HaV har för 2014 valt att ge ett särskilt uppdrag till Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU att skapa ett sekretariat för selektivt fiske. Sekretariatet ansvarar för delar av satsningen, bland annat upphandling, genomförande och även den vetenskapliga utvärderingen av projekten.

För mer information kontakta:

Andreas Sundelöf, utredare, enheten för forskning och miljömål, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 6048, mobil 076-538 60 48 , e-post andreas.sundelof@havochvatten.se

Hans Nilsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Institutionen för akvatiska resurser, tfn 010-4784040, e-post hans.nilsson@slu.se

Daniel Valentinsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Institutionen för akvatiska resurser, tfn 010-4784049, e-post daniel.valentinsson@slu.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV

Foto:Jens Johannesson/Azote.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden