Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HaV satsar två miljoner på nya redskap för räkfiske

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har idag beslutat att ge två miljoner kronor till att utveckla ett nytt redskap för räkfiske. Redskapet ska underlätta sortering av fångsten så att fler små räkor kan överleva och trygga bestånden.

Pengarna går till utformning av ett redskap som kan sortera fångsten i flera steg. Den större fisken sorteras bort redan idag med den obligatoriska risten. Genom en annan form och storlek på maskorna i trålen som kombineras med rist, ökar möjligheten att sortera bort småräkor på ett tidigare stadium under fisket. Dessutom sorteras större delen av småfisken ut.

- Ju tidigare fisk och små räkor kan sorteras ut, desto större är chansen att de överlever. Det redskap som vi nu vill utveckla tar ett nytt steg i arbetet med selektivitet och kan komma till stor användning, säger Andreas Sundelöf, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

Bakom idén till det nya redskapet ligger två räkfiskare på västkusten. Nu ska utvecklingen av det nya redskapet ut på upphandling för att bli verklighet.

Havs- och vattenmyndigheten satsar totalt 38 miljoner kronor på att ta fram nya redskap som sorterar arter och storlekar redan i vattnet och på så vis minimerar den oönskade fångsten som tas ombord på båtarna. Förutom det nya redskapet vid räkfiske, har myndigheten hittills beslutat att satsa 1,4 miljoner kronor till selektiva och skonsamma fångstredskap vid lax- och sikfiske.

 - Vår förhoppning är att de nya redskap som vi kan utveckla genom denna satsning kommer att underlätta för yrkesfisket att genomföra EU:s nya fiskeripolitik, vilken kräver att all fångst ska tas i land, säger Andreas Sundelöf.

För mer information kontakta:

Andreas Sundelöf, utredare, enheten för forskning och miljömål, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 60 48, mobil 076-538 60 48, e-post andreas.sundelof@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Jens Johannesson/Azote.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden