Gå direkt till innehåll
Ja till fiske i varandras zoner i Skagerrak

Pressmeddelande -

Ja till fiske i varandras zoner i Skagerrak

Svenska, norska och danska fiskare får tillträde till varandras zoner i Skagerrak från den 1 januari 2013.

-  Av tidigare information såg det ut som om det inte kunde bli så innan avtalet för 2013 mellan EU och Norge var klart. Det här är ett bra besked eftersom svenskt fiske nu kan fortsätta på traditionellt sätt, säger Karin Linderholm på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Av tidigare information framgick att EU och Norge inte hade tillträde till varandras zoner, innan avtalet för 2013 mellan EU och Norge var klart.

Efter kontakter mellan Norge, Danmark och Sverige står det nu klart att man kommer att tillåta varandras fiskeflottor tillträde in till fyra nautiska mil från baslinjerna från den 1 januari.

Redan från den 1 januari gäller utkastförbud och nya redskaprregler i den norska delen av Skagerrak.

I den svenska och danska delen kommer de nya redskapsreglerna att gälla först den 1 februari, men för de fartyg som avser att fiska i hela Skagerrak kan det vara lämpligt att redan från den 1 januari använda de nya redskapen i hela området.

Utkastförbudet kommer inte att gälla EU-zon i Skagerrak innan den föreslagna EU-förordningen träder i kraft. För den norska delen av Nordsjön gäller som tidigare meddelats att tillträdet är kopplat till undertecknandet av avtalet efter förhandlingar i mitten av januari.

Här kan du läsa mer om utkastförbudet i Skagerrak

Länk till HaV:s tidigare pressmeddelande om selektiva redskap

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Karin Linderholm, utredare, internationella enheten, tfn  010-698 62 32, mobil 070-343 04 14, e-post karin.linderholm@havochvatten.se,
Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden