Gå direkt till innehåll
Klart vilka avloppsprojekt som får dela på HaV-miljoner

Pressmeddelande -

Klart vilka avloppsprojekt som får dela på HaV-miljoner

I mars utlyste Havs- och vattenmyndigheten, HaV, totalt 3,5 miljoner för projekt som kan minska utsläppen från små avlopp.

Nu är det klart vilka projekt som får dela på pengarna.

- Vi fick in så många intressanta förslag att vi valde att skjuta till mer pengar, totalt får de elva projekt som valts ut dela på drygt 4,7 miljoner kronor, säger Åsa Gunnarsson, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn på HaV.

HaV har sedan juni 2011 ansvar för tillsynsvägledning för små avlopp. Idag finns ungefär 700 000 små avloppsanläggningar som bidrar med nästan lika mycket övergödande ämnen som de större reningsverken gör tillsammans. Gamla och bristfälliga avlopp orsakar miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. I december 2012 fick HaV i uppdrag av regeringen att i samarbete med Boverket se över regleringen och ta fram styrmedel för att öka åtgärdstakten av bristande små avloppsanläggningar. Ny lagstiftning och effektiv tillsyn är två förslag som fanns med i den rapport som HaV överlämnade till regeringen i september 2013.

- Små avloppsanläggningarna är en relativt stor källa till utsläpp av övergödande ämnen och risk för smittspridning. En slutsats i regeringsuppdraget är att åtgärdstakten  är alldeles för låg, säger Åsa Gunnarsson.

Målet med utlysningen är att inhämta, sprida kunskap och bidra till utvecklingen av metoder för att minska utsläpp av övergödande ämnen och patogener från små avloppsanläggningar.

Totalt fick HaV in 39 intresseanmälningar och av dessa har nu elva valts ut. De handlar om utveckling av praktiska verktyg som underlättar bedömningar vid prövning och tillsyn av små avloppsanläggningar, exempelvis inom smittskydd. De kan också handla om projekt för test, utvärdering och jämförelse av olika reningstekniker för exempelvis smittämnen, syreförbrukande ämnen och näringsämnen.

 • Kungsbacka och Östhammars kommun. Utvärdering av enskilda avloppsanläggningar med fokus på kretsloppslösningar, 150 197 kronor.
 • WSP Sverige AB. Förstudie för utveckling av kartverktyg för likvärdig prövning och effektiv tillsyn av små avlopp, 346 500 kronor
 • Chalmers tekniska högskola. Verktyg för mikrobiell riskanalys av små avloppsanläggningar, 652 000 kronor.
 • Knivsta. Vakuumtoaletter i befintliga hus, metoder och kostnader för installation, 175 000 kronor.
 • Institutet för jordbruks- & miljöteknik, JTI. GIS-baserat stöd för bedömning av skyddsnivåer för miljöskydd, demonstrationsprojekt, (GIS - Geografiska informationssystem) 639 000 kronor.
 • Campus Roslagen AB. Metod för provning av BDT-anläggningar, 370 920 kronor.
 • Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Hållbart kretslopp av små avlopp, 365 000 kronor.
 • VA-guiden AB. VA-rådgivning, stöd för effektiv tillsyn av små avlopp, 190 000 kronor.
 • Avloppsguidens användarförening. Metodutveckling för likriktadtillsyn av minireningsverk – samband mellan prestanda och servicerapport/egenkontroll, 900 000 kronor.
 • Institutet för jordbruks- & miljöteknik, JTI. Riktlinjer för användning av bergkross i markbaserade avloppsanläggningar, 520 000 kronor.
 • Va-guiden AB. Verktyg för bedömning av självrening vid prövning av små avlopp, fosforretention och smittskydd, 489 000 kronor.

De projekt som fått bidrag ska i huvudsak vara slutförda före den 31 december 2014. Slutrapport till Havs- och vattenmyndigheten ska vara inlämnad senast den 28 februari.

Här kan du läsa mer om utlysningen

Här kan du läsa mer om HaV:s arbete för att minska utsläppen från små avlopp

Länk till rapporten ”Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Åsa Gunnarsson, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 60 35, mobil 076-538 60 35, e-post asa.gunnarsson@havochvatten.se[F4] 


Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

HaV ger fem miljoner till projekt för att minska utsläpp från små avlopp

HaV ger fem miljoner till projekt för att minska utsläpp från små avlopp

I februari utlyste Havs- och vattenmyndigheten, HaV, medel för projekt som kan minska utsläppen från små avlopp. Nu är det klart vilka projekt som får dela på pengarna. - Vi fick in många intressanta förslag, totalt får de tolv projekt som valts ut dela på drygt 5 miljoner kronor, fördelat på 3,8 miljoner kronor för 2016 och 1,3 miljoner för 2017, säger Margareta Lundin Unger, utredare på HaV.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden