Gå direkt till innehåll
Mindre torsk och mer sill i nya fiskekvoter

Pressmeddelande -

Mindre torsk och mer sill i nya fiskekvoter

Minskat fiske efter torsk och högre kvot för sill. Det är de två viktigaste förändringarna i de fiskekvoter för 2012 som nu har beslutats av EU:s fiskeministrar.

 

Bestånden av torsk i Kattegatt ska skyddas genom ett förbud mot att fiska torsk. Det beslutade EU:s fiskeministrar i helgen. Förbudet gäller så kallat riktat fiske, och det betyder att man bara får föra iland torsk som man fått som bifångst. Följden blir att torskfisket i Kattegatt ska minska med 30 procent.

Fördelen med att införa en sådan här kvot för bifångster är att man får reda på hur mycket torsk som fångas. De här bifångsterna kastas annars överbord.

– Att få in uppgifter om fångsten är mycket värdefullt för att kunna göra en så korrekt prognos som möjligt över torskbeståndets utveckling, säger Bengt Kåmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.  

Samtidigt med det här beslutet ökar fiskekvoten för sill i Nordsjön och Skagerrak/Kattegatt kraftigt. Det är ett resultat av ett tidigare avtal mellan EU och Norge.

Sillkvoten i Nordsjön för 2012 blir mer än dubbelt så stor som 2011.

EUs fiskeministrar träffas i slutet av varje år för att fatta beslut om nästa års fiskekvoter. Kvotbeslutet vid decemberrådet omfattar alla fiskeområden förutom Östersjön där man fattade beslut vid ett tidigare ministerråd i oktober.

Besluten baseras på förslag från EU-kommissionen som diskuterats med samtliga medlemsländer vid ett antal möten under hösten.

Ett stort antal av de övriga kvoterna baseras på den biologiska rådgivningen från Internationella Havsforskningsrådet, ICES. Detta är i linje med vad som förespråkats från den svenska regeringen.

Tabell över svenska kvoter TAC i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt 2012

Tidigare beslut om 2012 års kvoter för Östersjön

 

För mer information

Bengt Kåmark, utredare Havs- och vattenmyndigheten tel 010 698 61 34

Joakim Hjelm, enhetschef Havs- och vattenmyndigheten tel  010 698 60 16

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden