Gå direkt till innehåll
Minskad kalkning av försurade sjöar och vattendrag

Pressmeddelande -

Minskad kalkning av försurade sjöar och vattendrag

Nu har Havs- och vattenmyndigheten fattat beslut om bidrag till kalkning av försurade sjöar och vattendrag. Totalt går 198 miljoner från havs- och vattenmiljöanslaget till åtgärder för att motverka de negativa effekterna av försurning. En minskning med 10 miljoner, vilket är 5 procent mindre jämfört med föregående år.

Bättre kunskap och effektivare kalkningsåtgärder har bidragit till att höja kvalitén på verksamheten vilket i sin tur gör det möjligt med besparingar.

- Åtgärdsarbetet har effektiviserats och vi fortsätter att satsa på nya kvalitetsförbättringsprojekt. Det handlar bland annat om att se till att använda kalkningspengarna där de gör mest nytta, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten kommer att satsa på fortsatta kvalitetsförbättringar och anpassning till försurningsutvecklingen. Omfattande insatser har lett till att det försurande nedfallet över Sverige har minskat och tidigare försurade vatten har kunnat återhämta sig.

Samtidigt bedömer Havs- och vattenmyndigheten att behovet av kalkning kommer att bestå under lång tid och under de närmaste åren på en oförändrad nivå.

- Det är oerhört viktigt att den positiva utveckling som vi kan se i våra sjöar och vattendrag inte går förlorad, därför måste vi upprätthålla en fortsatt hög nivå på bidraget till kalkning, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten.

Kalkning är den största miljövårdsåtgärd som genomförs i Sverige. Sedan 1977 har Sverige kalkat sjöar och vattendrag för att motverka försurningsrelaterade skador på växt- och djurliv.

Totalt har staten satsat 4,4 miljarder kronor sedan starten. Dessutom har många kommuner som drabbats av försurande nedfall bidragit med betydande insatser i form av medel till kalkning och personal.

De senaste tio åren har ett omfattande arbete med kvalitetshöjande miljöåtgärder lett till att Sverige har kunnat minska kalkmängderna med cirka 40 procent sedan toppnoteringarna i början av 2000-talet.

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Björn Sjöberg, chef för åtgärdsavdelningen, tfn 070-819 94 62
Malin Modh, kommunikatör, tfn 076-5386221

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden