Gå direkt till innehåll
Tummen upp för EU:s räddningsplan om vild lax

Pressmeddelande -

Tummen upp för EU:s räddningsplan om vild lax

EU-kommissionen föreslog i somras en flerårig plan för bestånden av vild lax i Östersjön. Förslaget tar ett helhetsgrepp på fiskevård och regler i hav och älvar. Mål är att bevara och förbättra alla bestånd av vild lax i älvarna, och på så sätt skapa förutsättningar för ett bättre fiske.

Havs- och vattenmyndigheten har nu skickat in sitt svar på planen till Landsbygdsdepartementet. Bland annat är myndigheten positiv till förslaget att årliga kvoter ska beslutas av EU-kommissionen.

- EU:s fiskeministrar bör i första hand sätta upp långsiktiga mål för fiskbestånden och överlåta till kommissionen att ta kvotbeslut. Då slipper vi de årliga förhandlingarna som ofta inneburit att den biologiska rådgivningen inte följts, säger enhetschefen Joakim Hjelm.

Ett tak sätts i planen för hur mycket lax yrkesfisket får fånga i Östersjön – högst 10 procent av antalet vuxna laxar per år. Planen innebär också att länderna runt Östersjön ska förbättra laxbestånden i alla älvar med vild lax. Sverige får det största ansvaret eftersom nästan all vild lax i Östersjön produceras här.

Stort svenskt åtagande
Enligt planen ska dessutom mål för beståndens storlek sättas upp för varje enskild laxälv. Bland annat införs det gränser för antalet laxar som får fångas i varje älv.

- Laxplanen innebär ett stort åtagande för Sverige, som Havs- och vattenmyndigheten är beredd att ta ansvar för. Särskilt viktigt blir det att vi har ett bra samarbete med fiskevårdsområden och älvföreningar, så att vi gemensamt kan komma fram till hur fisket kan bedrivas, säger utredaren Håkan Carlstrand.

Enligt planen ska också kompensationsutsättningar av odlad lax i älvar fasas ut inom sju år. De ska ersättas med åtgärder för vild lax. Havs- och vattenmyndigheten är positiv till förslaget men anser att arbetet kommer att ta tid – att omförhandla de komplicerade domarna i vattenkraftsmål är en långsam process.

- Arbetet kan ta flera decennier. Vi behöver nya verktyg för att kunna omförhandla domarna så att dessa resurser kan användas för att restaurera laxområden. Då kan resultatet bli optimalt för miljön, allmänna intressen och enskilda intressen, säger Håkan Carlstrand.

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Håkan Carlstrand, utredare, enheten för biologisk mångfald och fiske,
tfn 073-059 90 90.
Joakim Hjelm, chef, internationella enheten, tfn 070-369 30 04.

Läs Havs- och vattenmyndighetens remissvar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden