Gå direkt till innehåll
Unilever tar bort mikroplaster i skönhetskrämer

Pressmeddelande -

Unilever tar bort mikroplaster i skönhetskrämer

Företaget Unilever ska sluta använda mikroskopiskt små plastpärlor i sina skönhetsprodukter.

Skälet är att mikroplasterna anses vara skadliga för den marina miljön.

-  Det är en väldigt glädjande nyhet. Mikroplaster är ett problem som uppmärksammas allt mer internationellt. De finns i alla hav och kan tas upp av både fiskar och andra djur, säger Johanna Eriksson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Plastkulorna har länge använts i företagets så kallade peelingprodukter, exempelvis tvålar och krämer. Men nyligen förklarade företaget att man tänker ersätta plasten som ”skrubbmaterial” med något som är mer skonsamt för havsmiljön. 2015 hoppas företaget att helt ha rensat bort mikroplasterna från sina produkter.

- Enligt EU:s havsmiljödirektiv ska alla Europas hav ha uppnått god miljöstatus 2020. En viktig del i det arbetet är att minska och få bort marint skräp. För att nå det målet måste alla - myndigheter, företag och privatpersoner - hjälpas åt. Därför är Unilevers beslut väldigt viktigt, säger Johanna Eriksson, utredare på enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor på HaV.

Mikroplaster är bara några millimeter stora och oftast inte synliga för blotta ögat. Förutom att mikroplaster kan komma från olika former av rengörings- och skönhetsprodukter är det också vanligt i olika former av textilier, exempelvis fleecekläder. Organisationen National Center of Ecological Analysis and Synthesis, NCEAS, i Kalifornien i USA har tagit prover på 18 stränder runt om i världen. På alla platser hittade de mikroplaster, framför allt polyester, akryler och polymider som tros komma från tvätt av kläder i tvättmaskiner. Slipmedel med mikroplaster används för att rengöra båtmotorer och fartygsskrov och mikroplaster misstänks även komma från exempelvis konstgräsplaner. Även större plastföremål som av sol och vind fragmenterats till mindre partiklar utgör en källa till mikroplasterna.

- Vi vet i dag inte hur mycket av dessa plastartiklar, det mikroskopiska marina skräpet, som tas upp av fiskar och andra organismer och hur skadligt det är. Här behövs mer forskning och kunskap om effekten på de marina eko-systemen. Men det finns studier som visar att exempelvis sandmaskar och blåmusslor konsumerar mikroplasterna, säger Johanna Eriksson.

En studie på blåmusslor av bland annat Richard C Thompson, professor vid universitetet i Plymouth, visar att mikroplaster ackumuleras i musslornas magsäck för att därefter övergå i deras cirkulationssystem och där de kan stanna kvar i över 48 dagar. Det finns risk för att mikropartiklarna orsakar fysisk skada på exempelvis gälar eller tarmepitel. Innehållet i plasten kan i sig vara giftigt men det finns också risk för att plastpartiklarna, som har en fet yta,också drar också till sig andra miljögifter

Mikroskopiska plastpartiklar uppmärksammades i svensk media under 2008 efter att forskare undersökt mängden plastpartiklar i havet längs den svenska västkusten. Forskaren Fredrik Norén visade att plastpartiklar i havet är mycket mindre och betydligt fler än vad som tidigare hade påvisats.

Även andra material såsom naturliga textila fiber, asfalt- och gummirester från slitage av vägar och bildäck och förbränningsaska som deponeras från luften förekommer som mikroskopiskt skräp i havsmiljön.

Havs- och vattenmyndigheten har gett flera bidrag via havsmiljöanslaget till projekt för att minska och förebygga marin nedskräpning, bland annat ”Fishing for Litter”, ”Ren kust i Bohuslän” och ”Kusträddarna” Nyligen presenterade HaV också en rapport som visar att marint skräp är skadligt för ekosystemen och dyrt för samhället.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Johanna Eriksson, utredare, enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor, tfn 010-698 62 69, mobil 0767783474, e-post johanna.eriksson@havochvatten.se

Här kan du läsa mer om Unilevers beslut

Länk till bolagets hemsida

Här kan du läsa mer om mikroskopiskt skräp i havet

Här kan du läsa mer om studien om mikroplaster i blåmusslor

Här kan du läsa mer om en studie kring sandmask och mikroplaster

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Johanna Eriksson

utredare, enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor Marint skräp och avfall: Litter (nedskräpning) och fast avfall, Marint avfall: Spökgarn, OSPAR ICG ML (HaVs representant), Kommersiell sjöfart: Biofouling, Barlastvatten, Undervattensbuller, Energi: Undervattensbuller, Beteenden för åtgärder, Ekosystemtjänster: Praktisk tillämpning, Spökgarn, Gamla redskap 010-698 62 69

Relaterat innehåll

Björn Risinger: Larmen om miljögifter i Östersjön måste tas på allvar

Björn Risinger: Larmen om miljögifter i Östersjön måste tas på allvar

Överfiske, övergödning och miljögifter i havet är några frågor som debatteras vid dagens konferens ”Tillståndet i miljön” i Stockholm. - Arbetet med att värna om bland annat Östersjöns värden måste ske i nära samverkan med andra länder. Vildlax, gråsälar och ejdrar rör sig över gränserna och det gör också miljöproblemen, säger Björn Risinger, Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör. .

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden