Gå direkt till innehåll
Utkastförbud viktig fråga på ministermöte

Pressmeddelande -

Utkastförbud viktig fråga på ministermöte

I dag träffas EU:s jordbruks- och fiskeministrar i Bryssel för att diskutera den gemensamma fiskeripolitiken.

Målet är bland annat att enas om hur det så kallade utkastförbudet ska genomföras.

-  Ministerrådet är sedan tidigare överens om att införa utkastförbud men det finns olika uppfattningar om vilka tidsgränser och undantag som ska gälla, säger Malin Wilhelmsson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Hon har deltagit som expert i rådets arbetsgrupp för intern och extern fiskeripolitik och har varit med om att ta fram underlag till flera av förhandlingarna inför dagens möte.

-  Dagens förhandling leds av landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) och representanter från landsbygdsdepartementet. Syftet med mötet är att ministrarna nu ska kunna enas kring en allmän riktlinje för den framtida fiskeripolitiken, säger Malin Wilhelmsson, utredare på internationella enheten på HaV.

Var tionde år ska EU:s gemensamma fiskeripolitik reformeras. I juli 2011 lade EU-kommissionen därför fram ett förslag till ny fiskeripolitik som bland annat innehåller utkastförbud och en mer miljöanpassad fiskeripolitik.

Utkastförbudet innebär att det inte längre skall vara tillåtet att kasta fisk överbord. Idén är att EU-länderna i framtiden ska reglera vad och hur mycket fisk som fångas i stället för vad som tas i land, en så kallad resultatbaserad förvaltning.

EU-kommissionens förslag har senaste året behandlats i både EU-parlamentet och ministerrådet.

I somras kunde ministerrådet enas om vissa delar kring förslaget men frågan om utkastförbud fick skjutas på framtiden.

EU-parlamentet röstade i frågan den 6 februari. En klar majoritet av ledamöterna röstade då för att utkastförbud utan undantag ska införas.

-  I ministerrådet är det lite annorlunda inställning. Flera länder menar att de föreslagna tidsgränserna är för snäva, att det inte är möjligt att införa utkastförbud på så kort tid. Flera länder har också framfört önskemål om omfattande undantag från utkastförbudet, säger Malin Wilhelmsson.

Från svensk sida finns en önskan om att införa utkastförbudet så snart som möjligt och att eventuella undantag ska baseras på vetenskapliga grunder och faktiska problem.

- Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken står högt på min agenda. Europaparlamentet har redan röstat om sin syn på saken och nu är det viktigt att rådet lyckas enas om en ståndpunkt som inte ligger allt för långt från denna för att vi ska kunna nå ett slutresultat som är acceptabelt ur ett hållbarhetsperspektiv, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande.

Sedan första januari har Irland ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Deras ambition är att ministrarna ska nå en uppgörelse snabbt och att under våren kunna starta förhandlingar mellan ministerrådet, parlamentet och EU-kommissionen, ett så kallat trepartsmöte. Irland har också ambitionen att nå en politisk överenskommelse om hela fiskereformen i juni. I reformen ingår även förslaget till ny marknadsordning och en ny europeisk havs -och fiskerifond.

Ministermötet i Bryssel inleddes igår och då diskuterades hästköttsfrågan och reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Läs mer om Havs- och vattenmyndighetens arbete med utkastförbudet

Länk till Eskil Erlandssons pressmeddelande

Länk till dagordningen för ministerrådets möte 24-26 februari

Läs mer om regeringens syn på utkastförbudet

För mer information kontakta  Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Malin Wilhelmsson, utredare, internationella enheten, tfn 010-698 62 16, 070-396 48 07, e-post malin.wilhelmsson@havochvatten.se, Bengt Kåmark, utredare, internationella enheten, tfn  010-698 61 34, mobil 070-638 63, e-post bengt.kamark@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Malin Wilhelmsson

utredare, enheten för fiskereglering EU-Samordnare, Samordning Rådsarbetsgrupper och Förvaltningskommitteér, Gemensamma fiskeripolitiken, GFP-reformen 010-698 62 16

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden