Gå direkt till innehåll
Fartyget Argos klart att skickas till Danmark för skrotning

Pressmeddelande -

Fartyget Argos klart att skickas till Danmark för skrotning

Hösten 2011 beslöt Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att skrota undersökningsfartyget Argos på grund av asbest ombord.

Sedan dess har fartyget legat stilla vid Tånguddens hamn i Göteborg.

-  Vi sålde Argos redan i augusti 2012 till ett danskt företag. Men först nu är alla nödvändiga miljötillstånd klara och fartyget kan levereras till köparen, säger Stefan Rehnström, controller på HaV.

U/F Argos var Sveriges största och enda oceangående forskningsfartyg. Fartyget byggdes 1974 på Kalmar Varv och ersatte fartyget Skagerak II. 1993 genomfördes en omfattande ombyggnad av fartyget. I februari 2011 stängde Fiskeriverket av fartyget efter att det konstaterats att det fanns asbest ombord. 45 personer som arbetade eller tidigare arbetat på Argos fick genomgå undersökning av lungorna och det visade sig att två av dem uppvisade plack eller begynnande plack, det vill säga godartade förändringar i lungsäcksväggen.

När Fiskeriverket lades ner sommaren 2011 tog Havs- och vattenmyndigheten över ägarskapet för undersökningsfartyget.

-  I november beslöt vi att skrota Argos eftersom det skulle bli alldeles för dyrt att sanera och rusta upp fartyget till en acceptabel arbetsmiljö. Dessutom togs då ett beslut om att avveckla den rederiverksamhet som övertagits från fiskeriverket, det vill säga även undersökningsfartyget Mimer, säger Stefan Rehnström.

Beslutet att avveckla rederiverksamheten ledde senare till att totalt 15 personer sades upp. I augusti 2012 såldes Argos till ett danskt skrotningsföretag i Grenå. Men det är först nu som affären är helt i hamn.

-  Asbest är ett miljöfarligt avfall och får inte exporteras hur som helst. Det krävs flera tillstånd både från Naturvårdsverket här i Sverige och den danska motsvarigheten, Miljöstyrelsen, för att genomföra, säger Stefan Rehnström.

-  Köparen måste kunna visa att asbesten tas om hand på ett miljösäkert sätt, både hos dem och i kommunen. Nu är alla tillstånd klara och vi kan avsluta den affären. Undersökningsfartyget Mimer är fortfarande till försäljning.

Beslutet att avveckla rederiverksamheten innebär att Sverige i nuläget saknar ett eget undersökningsfartyg som kan utföra miljöövervakning på öppet hav. I september 2012 gav regeringen i uppdrag till Sjöfartsverket att utreda statens behov av forsknings- och undersökningsfartyg samt att se över hur statens fartygsresurser kan användas mer effektivt. I december 2012 presenterades den utredningen och frågan är nu under beredning vid regeringskansliet.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Stefan Rehnström, controller, avdelningen för verksamhetsstyrning, tfn 010-698 61 73, mobil 070-865 11 60, e-post stefan.rehnstrom@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Havs- och vattenmyndighetens pressbilder får användas fritt för redaktionellt ändamål i sammanhang där HaV och HaVs arbete beskrivs. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. Uppge alltid fotografens namn vid publicering.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden