Gå direkt till innehåll
HaV ger 3,9 miljoner kronor till att minska utsläpp från små avlopp

Pressmeddelande -

HaV ger 3,9 miljoner kronor till att minska utsläpp från små avlopp

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, gör nu en ny satsning på projekt som kan minska utsläppen från små avlopp. Tolv projekt får dela på nästan 4 miljoner kronor.

- Fjolårets satsning gav väldigt bra resultat och därför vill vi nu gå vidare med mer pengar, säger Åsa Gunnarsson, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn på HaV.

Små avloppsanläggningar är en relativt stor källa till utsläpp av övergödande ämnen och kan även bidra till risk för smittspridning. I dag finns ungefär 700 000 små avloppsanläggningar som bidrar med nästan lika mycket fosfor som de större reningsverken gör tillsammans. Gamla och bristfälliga avlopp riskerar att orsaka miljö- och hälsoproblem på många håll i landet.

- Målet med vår satsning är att inhämta, sprida kunskap och bidra till utvecklingen av metoder för att minska utsläpp av övergödande ämnen och patogener från små avloppsanläggningar, säger Åsa Gunnarsson.

I fjol fick elva projekt dela på 4,7 miljoner kronor. 2014 års utlysning gav ett mycket bra resultat med både i form av informationsmaterial som kommer inspektörer och fastighetsägare till nytta direkt och lovande förstudier. Pengarna gick bland annat till att ta fram rutiner för kommunernas tillsyn av minireningsverk. I år har HaV valt ut tolv projekt som löper under 2015 och en del även under 2016, de får dela på 3 895 026 miljoner kronor.

- I några fall rör det sig om projekt som fick pengar till förstudier i fjol och som nu får pengar för att kunna arbeta vidare, säger Åsa Gunnarsson.

Det kan handla om utveckling av praktiska verktyg som underlättar bedömningar vid prövning och tillsyn av små avloppsanläggningar, exempelvis inom smittskydd. De kan också handla om projekt för test, utvärdering och jämförelse av olika reningstekniker för exempelvis smittämnen, syreförbrukande ämnen och näringsämnen.

Dessa tolv projekt får i år pengar från HaV:

 • Bakterieutsläpp från små avlopp. Luleå tekniska universitet, LTU, får 284 600 kronor för 2015 och 264 606 kronor för 2016.,
 • Fosforfällor - hur länge fungerar de. Luleå tekniska universitet, LTU får 199 100 kronor för 2015 och 296 150 kronor för 2016
 • Standardiserad utvärdering av paketlösningar för avloppsvatten från bad, disk och tvätt. Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI får 55 272 kr för 2015 och 13 068 kr för 2016. De fick även pengar i fjol.
 • Marknadsöversikt, produkter för enskilt avlopp. VA-guiden får 150 000 kronor för 2015
 • Gemensamhetsanläggningar. VA-guiden får135 000 kronor för 2015
 • Vattengenomsläpplighet för bergkrossmaterial i markbäddar. Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI , får 174 200 kronor för 2015. De fick även pengar i fjol.
 • Kunskapsspridning för mikrobiell riskanalys. Chalmers får 198 700 kronor för 2015. De fick även pengar i fjol.
 • GIS-verktyg för prövning och tillsyn. Analys- och teknikkonsultföretag, WSP, får 865 000 kronor för 2015. De fick även pengar i fjol.
 • Riktlinjer registrering av uppgifter små avlopp. Analys- och teknikkonsultföretag, WSP, får 145 000 kronor för 2015
 • Enskilda avlopp – fosforfällor. Miljösamverkan Halland får 435 897 kr för 2015 och 48 433 kr för 2016
 • Webbutbildning om små avlopp för nya inspektörer. VA-guiden får 175 000 kronor för 2015
 • Biokol. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, får 455 000 kronor för 2015

De projekt som fått bidrag ska i huvudsak vara slutförda före den 31 december 2015. Slutrapport till Havs- och vattenmyndigheten ska vara inlämnad senast den 31 mars.

Här kan du läsa mer om projekten som får pengar i år

Här kan du läsa mer om HaV:s arbete för att minska utsläppen från små avlopp

Länk till rapporten ”Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Åsa Gunnarsson, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 60 35, mobil 076-538 60 35, e-post asa.gunnarsson@havochvatten.se

Ämnen


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Kungsbacka kommun.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden