Gå direkt till innehåll
Fotograf: Fredrik Lindgren/Havs- och vattenmyndigheten, HaV
Fotograf: Fredrik Lindgren/Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Pressmeddelande -

Saneringen av miljöfarliga vrak inleds: Nu töms fiskefartyget Thetis på olja

Nu inleds saneringen av fiskefartyget Thetis, ett av Sveriges miljöfarliga vrak. Fartyget sjönk utanför Smögen 1985 och vraket kan innehålla cirka 30 kubikmeter olja, vilket är tio gånger mer än en vanlig oljetank i en villa.

- Vi vet att Thetis har börjat läcka ut olja i mindre mängd. Om stora mängder olja läcker ut så orsakar det stora skador både i den marina miljön och på land, säger Christer Larsson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Det finns cirka 17 000 fartygsvrak längs Sveriges kuster, 300 av dem har klassats som miljöfarliga av Sjöfartsverket i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer och Chalmers. Ett 30-tal av vraken utgör en akut miljöfara, de innehåller stora mängder olja som kan orsaka skador i stora områden om de läcker ut. Från och med 2016 har HaV ett samordnande ansvar gällande utredning och sanering av de miljöfarliga vraken. Först ut att saneras är vraket Thetis, utanför Smögen.

- Förutom att Thetis ligger i en väldigt känslig skärgård med stora naturvärden så ligger vraket också förhållandevis bra till och passar därför som pilotprojekt. Vraket ligger på 30 meters djup, nära en hamn och är i förhållandevis god kondition, säger Christer Larsson, utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor på Hav.

Saneringen av Thetis beräknas kosta ungefär fem miljoner kronor, pengar som HaV fått från Naturvårdsverkets anslag för förorenade områden för att undersöka och förbereda sanering av sjunkna fartyg. Kustbevakningen har dykt och mätt tjockleken på skrovet och Sjöfartsverket har kartlagt fartyget med hjälp av multibeamekolod och side scan sonar som filmar" havsbotten och vraket och skapar datorbilder.

- Saneringen av Thetis kan ses som ett test av metoden med att borra hål i vraket och pumpa upp oljan, om den fungerar eller om andra metoder behöver testas i framtiden, säger Christer Larsson.

Efter en upphandling har uppdraget att utföra själva saneringen gått till företaget Marine Works AB. Företaget räknar med att göra de första dykningarna och kartlägga vraket under november månad. Saneringen beräknas sedan ta mellan två och tre veckor, beroende på bland annat väderförutsättningar. I uppdraget ingår också att skriva en rapport om projektet.

- Det är viktigt att saneringen görs så säkert som möjligt och att risker minimeras, både för miljön och för människor. Därför kommer saneringen främst att ske med hjälp av fjärrstyrda undervattensrobotar (Remotely operated underwater vehicles, ROV) och inte med dykare, säger Christer Larsson.

Kustbevakningen och flera företag har tidigare genomfört ett antal saneringar av nyare vrak där det finns ägare och fartygen är försäkrade. Saneringen av Thetis är första gången som en svensk myndighet tar fram en modell för vraksanering och genomför tömning av olja ur ett äldre, ägarlöst vrak.

Regeringen vill satsa 25 miljoner kronor om året i tio år, totalt 250 miljoner kronor, för att minska miljörisker från vrak längs Sveriges kust. Enligt regeringen kan i så fall mellan ett och tre miljöfarliga vrak saneras per år.

För mer information om saneringen kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Christer Larsson, utredare, enheten för havsplanering och maritima frågor, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 69 11, mobil: 076-538 62 11, e-post: christer.larsson@havochvatten.se, Fredrik Lindgren, tfn 076-538 62 14, fredrik.lindgren@havochvatten.se

Journalister som vill följa med och se hur saneringen går till, kontakta:

Lena Olsson Kavanagh, presskontakt, tfn 010-698 68 42, 076-538 60 42, e-post lena.olsson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Fredrik Lindgren/Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden