Gå direkt till innehåll

Kategorier: havs- och vattenforum 2013

Björn Risinger om HaV:s konferens:  "Viktigt arbeta tillsammans i vattenfrågor"

Björn Risinger om HaV:s konferens: "Viktigt arbeta tillsammans i vattenfrågor"

På tisdag, 16 april, startar Havs- och vattenforum 2013 i Göteborg. Konferensen samlar Sveriges ledande experter på vatten- och havsmiljö. - Nästan allt vi människor gör är beroende av vatten och påverkar ekosystemen i våra vattenmiljöer. Ska vi lyckas få levande hav, sjöar och vattendrag måste vi arbeta tillsammans, säger generaldirektör Björn Risinger på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden