Följ Havs- och vattenmyndigheten

Taggar

Östersjön

Västerhavet

Havsmiljö

vattenmiljö

fiske

lax

torsk

ål

Havs- och vattenmyndigheten 502 Östersjön 126 HaV 83 Havsmiljö 83 fiske 64 Kattegatt 53 Skagerrak 49 Björn Sjöberg 41 vattenmiljö 41 Västerhavet 40 torsk 37 Björn Risinger 36 biologisk mångfald 33 miljö 32 Thomas johansson 32 övergödning 30 lax 30 fisk 27 fiskekvoter 25 Sofia Brockmark 23 biologi 23 Jakob Granit 23 Fredrik Nordwall 22 Håkan Carlstrand 22 Nordsjön 21 fiskbestånd 21 havsplanering 20 martin rydgren 19 miljömål 19 sill 19 SLU 17 vattenkraft 17 ingemar berglund 17 miljöövervakning 17 ål 16 Hav & Vatten 16 EU 15 Karin linderholm 14 bengt kåmark 14 Mats Svensson 14 Hanöbukten 14 räkfiske 14 ekosystem 13 laxfiske 13 Margareta Lundin Unger 13 ICES 13 fiskeripolitik 13 Öresund 13 Gotland 13 kalkning 12 Havs- och vattenforum 12 hållbart fiske 11 vÄTTERN 11 marina skyddade områden 11 Bertil Håkansson 11 Naturvårdsverket 11 Anna Jöborn 11 vattendrag 11 Bottniska viken 11 fritidsfiske 11 havskräfta 11 Susanne Viker 10 gädda 10 Sjöstjärnan 10 Bottenviken 10 Mälaren 10 Blekinge 10 vildlax 10 Skåne 10 makrill 10 patrik persson 10 tumlare 9 vild lax 9 blå tillväxt 9 Kalmar 9 lena tingström 9 kolja 9 selektiva redskap 9 erland lettevall 9 Östergötland 9 Bottenhavet 9 skarpsill 9 ålfiske 9 marint skräp 9 sjöfart 9 natura 2000 8 Sjöfartsverket 8 Natura 2000-områden 8 västkusten 8 Karolina Skog 8 Argos 8 rent hav 8 Havs- och vattenmiljöanslaget 8 främmande arter 8 yrkesfiske 8 Energimyndigheten 8 Kustbevakningen 8 Miljögifter 7 laxbestånd 7 vattendirektivet 7 öring 7 mikroplaster 7 LRF 7 Niklas egriell 7 regeringsuppdrag 7 abborre 7 amerikansk hummer 7 dricksvattenförsörjning 7 Göteborgs universitet 7 Sveriges lantbruksuniversitet 7 fredrik ljunghager 7 strömming 7 Hjälmaren 7 Stockholm 7 Vänern 7 utkastförbud 7 EU-bad 7 hummer 7 Mörrumsån 7 Sven-Erik Bucht 7 badvattenkvalitet 7 Västra Götaland 7 inger dahlgren 7 vattenförvaltning 7 Västerbotten 7 gemensam fiskeripolitik 7 Dricksvatten 7 Ingen övergödning 7 Emån 7 SKL 7 Isabella Lövin 6 Nordostatlanten 6 pia ahnlund 6 fiskevård 6 Fredrik Lindgren 6 Smhi 6 marmorkräftan 6 marie ingerup 6 fiskereglering 6 ålgräs 6 Ospar 6 miljöfarliga vrak 6 Internationella havsforskningsrådet 6 joakim hjelm 6 Tjörn 6 lokalt vattenvårdsarbete 6 Badplatsen 6 mikael krysell 6 badvatten 6 Thetis 6 Jönköping 6 ålgräsängar 6 sjöar 5 anders skarstedt 5 marmorkräfta 5 Jordbruksverket 5 ekosystemtjänster 5 små avlopp 5 vattenbrist 5 Christer larsson 5 Blekinge län 5 lena ek 5 våtmarker 5 Gävleborg 5 havsmiljöinstitutet 5 LOVA 5 lokala vattenvårdsprojekt 5 Västra Götalands län 5 havsöring 5 marin nedskräpning 5 Invasiva arter 5 från källa till hav 5 Skåne län 5 klimatförändringar 5 ålförvaltningsplan 5 kvoter 5 gös 5 Stig Thörnqvist 5 främmande invasiva arter 5 Halland 5 Norrbottens län 5 landningsskyldighet 5 Almedalen 5 Norrbotten 5 reglerkraft 5 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 signalkräfta 5 handredskap 5 knubbsäl 5 Göteborg 5 fiskvägar 5 havsplaneringen 5 Västernorrland 5 grundvatten 5 EU-kommissionen 5 Kalmar län 4 johanna eriksson 4 enskilda avlopp 4 Lena olsson 4 Karin Wall 4 god miljöstatus 4 SIWI 4 Öland 4 kustfiske 4 vattenkraftverk 4 flodkräftan 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 LOVA-bidrag 4 Göta älv 4 Dalälven 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 BAltic Sea Action plan 4 ekosystemen 4 havsbotten 4 märstaån 4 Södermanland 4 laxkvot 4 havsmiljödirektivet 4 vattenkvalitet 4 Svenska kraftnät 4 Badplatser 4 syrefria bottnar 4 gråsej 4 Västerviks kommun 4 strandstädning 4 fritidsbåtar 4 Måseskär 4 marint områdesskydd 4 skrubbskädda 4 Emåförbundet 4 forskningsfartyg 4 Joacim Johannesson 4 Sportfiskarna 4 rödspätta 4 förnybar energi 4 Gävleborgs län 4 havsplaner 4 utsläpp 4 unionsförteckningen 4 EU:s fiskeministrar 4 landningsskyldigheten 4 sälar 4 ylva engwall 4 ryssjor 4 ålyngel 4 qamer chaudhry 4 lysekil 4 catarina hedar 4 maud larsen 4 olja 4 Västerbottens län 4 selektivt fiske 4 spökgarn 4 nordhavsräka 4 katarina vartia 4 MSY 4 sötvatten 4 mimer 4 Jakob Bergengren 4 moderna miljövillkor 4 Ystad 4 fosfor 4 länsstyrelsen 4 röding 4 Vindelälven 4 hotade arter 4 Danmark 3 älv 3 Dalarna 3 egentliga Östersjön 3 karin hermansson 3 EU:s ministerråd 3 Jämtland 3 Smögen 3 Värmdö kommun 3 johan stål 3 kameraövervakning 3 utrotningshotad 3 roxen 3 havs- och vattenmiljö 3 länsstyrelserna 3 Chalmers 3 sjö 3 Örebro län 3 miljöprövning 3 syresättningar av bottnar 3 Lilla Middelgrund 3 Fladen 3 havsmiljön 3 Levande sjöar och vattendrag 3 bratten 3 försurning 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 trollingfiske 3 Kosterhavets nationalpark 3 hedströmmen 3 redskap 3 Bohuslän 3 Jonas Nilsson 3 Britt-Marie Mattsson 3 Lunds universitet 3 havsmiljöförordningen 3 kosterhavet 3 Säveån 3 Vattenvård 3 Västmanland 3 plastskräp 3 ålfiskeförbud 3 VRAKA 3 fiskeregler 3 räka 3 Gullmarsfjorden 3 sik 3 Skytteren 3 spinnspö 3 Uppsala län 3 perfluorerade ämnen 3 Örebro 3 frida åberg 3 Havskonferensen 3 Robert Almstrand 3 EU:s gemensamma fiskeripolitik 3 Ren kustlinje 3 spårbarhetssystem 3 Båtretur 3 tillsynsvägledning 3 LOVA-projekt 3 Malin skog 3 Offside press 3 johanna egerup 3 havets barnkammare 3 fiskeförbud 3 Agenda 2030 3 ingemar abrahamsson 3 grunda havsvikar 3 Kronobergs län 3 Arktiska rådet 3 jens persson 3 SGU 3 skoläst 3 martin bjerner 3 Finland 3 ytvatten 3 harr 3 marie berghult 3 fritidsfiskare 3 Orust 3 naturreservat 3 avloppsanläggningar 3 fiskemöjligheter 3 per moksnes 3 Ingemar Andersson 3 Kräftfiske 3 ROV 3 vattenmiljön 3 Kronoberg 3 oljesanering 3 torskfiske 3 Syrebrist 3 Stora Middelgrund 3 Almedalsveckan 3 Åsa Gunnarsson 3 nordhavsräkan 3 överfiske 3 båtbottenfärger 3 havsmiljöanslaget 3 utkast av räka 3 christina hallström 3 anslag 3 spårbarhet 3 grundvattentäkter 3 vandrarmusslan 3 Offside 3 jan schmidtbauer crona 3 glan 3 torskburar 3 sälskador 3 Folkhälsomyndigheten 3 testeboån 3 oljeutsläpp 3 kustkvoter 3 öringfiske 3 skyddade marina områden 3 lennart sorby 3 Stockholms län 3 Norge 3 torne älv 3 gråsäl 3 utkastförbudet 3 kustkommuner 3 fiskerikontroll 3 EU-direktiv 2 siklöja 2 elproduktion 2 Estland 2 laxförvaltning 2 havs- och vattenforum 2013 2 Länsstyrelsen Skåne 2 långa 2 våtmark 2 vattenresurser 2 ulrika stensdotter blomberg 2 marulk 2 EU-projekt 2 flugfiske 2 läkemedelsrester 2 bakterier 2 förvaltningsplan för torsk 2 gunilla ejdung 2 Uppsala 2 havsförvaltning 2 gunnar johnsson 2 småvalar 2 Ascobans 2 dricksvattentäkter 2 clas magnusson 2 bidrag 2 kväve 2 Gotlands län 2 art- och habitatdirektivet 2 vattenkraften 2 Kristineberg 2 Svenskt Vatten 2 monica blidner 2 Smögens fiskauktion 2 Jämtlands län 2 bohuskusten 2 malin aarsrud 2 Island 2 anneli harlén 2 selektiva fiskeredskap 2 Karin bjerner 2 skydda vildlax 2 balticstern 2 Helcom 2 fiskvandring 2 syresättning 2 Färöarna 2 piggvar 2 Vrak 2 hållbar vattenkraft 2 Kalmarsund 2 kraftverk 2 Kronprinsessan Victoria 2 Världsbanken 2 båtbottentvättning 2 Cecilia Schelin Seidegård 2 european maritime day 2 göta kanal 2 Ryssland 2 kemiska stridsmedel 2 Muskö 2 Höga Kusten 2 mårten gustafsson 2 Kristianstad 2 maria damanaki 2 Flodkräfta 2 Klarälven 2 samhällsnytta 2 havstensfjorden 2 nätfiske 2 miljödepartementet 2 kågeälven 2 HMI 2 undersökning 2 vattenbruk 2 säveåprojektet 2 syresättning av djupvatten 2 NAP 2 Kungliga Tekniska Högskolan 2 hummerfiske 2 samverkan 2 Anna Linusson 2 Kvädöfjärden 2 hedefors 2 vattentäkter 2 WWF 2 digitalisering av djupdata 2 musslor 2 vitfisk 2 Kanada 2 havsområde 2 reningsverk 2 Mats Ivarsson 2 berit pettersson 2 havsbaserad vindkraft 2 God havsmiljö 2020 2 tullstorpsåprojektet 2 IVL Svenska Miljöinstitutet 2 vattenfrågor 2 avloppsvatten 2 bolmen 2 algblomning 2 Värmland 2 Atlanten 2 båtbottentvätt 2 side scan sonar 2 Tyskland 2 dumpning 2 kusträddardagen 2 Visa alla taggar
​Förslag till förstärkt skydd i marina skyddade områden

​Förslag till förstärkt skydd i marina skyddade områden

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2021 07:00 CET

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att 10 procent av Sveriges havsområden värnas ytterligare i form av fiskeregleringar i befintliga marina skyddade områden i Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Det handlar om att skydda de värden som områdena inrättats för att bevara, till exempel koraller, fiskar, sjöfåglar och tumlare, som det bara finns runt 500 kvar av i Östersjön.

​Föreslår åtgärder för en bättre havsmiljö

​Föreslår åtgärder för en bättre havsmiljö

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2020 08:24 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår nu en rad åtgärder för att få en bättre havsmiljö i Östersjön och Nordsjön. Det handlar om åtgärder inom en mängd områden såsom främmande arter, fiskar och skaldjur som påverkas av fiske, övergödning, miljöfarliga ämnen, marint skräp, biologisk mångfald, marina skyddade områden och undervattensbuller.

Unik kartläggning visar hur vi påverkar våra kuster

Unik kartläggning visar hur vi påverkar våra kuster

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2020 07:50 CEST

Nya hamnar, pirar och muddringar påverkar den fysiska livsmiljön vid våra kuster. En unik kartläggning av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu en bild av läget.

​Snart start för årets hummerfiske

​Snart start för årets hummerfiske

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2020 07:00 CEST

Premiär för hummerfisket 2020 är den 21 september kl. 07.00. Fritidsfiskare får fiska fram till och med den sista november och yrkesfiskare fram till och med den sista december.

​Fiske efter bottenlevande arter kan bli lönsammare
Hotad mussla får hjälp av åtgärdsprogram

Hotad mussla får hjälp av åtgärdsprogram

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2020 07:49 CEST

Flodpärlmusslan kan bli upp till 250 år och har tidigare fiskats för pärlornas skull. Nu är den utrotningshotad. Ett åtgärdsprogram, nyligen beslutat av Havs- och vattenmyndigheten (HaV), ska säkerställa ett livskraftigt bestånd av musslan i Sverige.

​Uppdaterade regler för laxfisket i norra Sverige

​Uppdaterade regler för laxfisket i norra Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 13:06 CEST

1 juni uppdaterades reglerna för det yrkesmässiga laxfisket i Bottenviken och direkt anknytande sötvattensområden. Förhandsanmälan av fångst, separat vittjning av fällor och positionsuppgifter ska minska risken att för mycket lax tas upp.

​Undersökning visar: Låga halter av kemiska stridsmedel i fisk och skaldjur

​Undersökning visar: Låga halter av kemiska stridsmedel i fisk och skaldjur

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 08:00 CEST

I haven utanför Sverige finns mängder av kemiska stridsmedel som dumpades efter andra världskriget. Analyser av fisk och skaldjur visar nu att halterna av stridsmedlen är låga. Det är Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som har tagit initiativ till provtagningen.

​Överlag gott betyg till svenska badvatten

​Överlag gott betyg till svenska badvatten

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2020 15:42 CEST

Drygt 90 procent av de 438 svenska EU-baden har tillfredsställande, bra eller utmärkt badvattenkvalitet. Antalet bad med klassificeringen utmärkt har ökat något. Det visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport ”Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2020”.

​Fiske av ål i havet stoppas under tre månader

​Fiske av ål i havet stoppas under tre månader

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2020 08:00 CEST

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) inför förbud för fiske efter ål i svenska havsområden. Förbudsperioden gäller från 1 november 2020 till 31 januari 2021. Myndigheten inför också åtgärder för att stärka fiskerikontrollen av ålfisket.

Skonsammare fiskemetoder ska gynna torsken i Skagerrak och Kattegatt

Skonsammare fiskemetoder ska gynna torsken i Skagerrak och Kattegatt

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2020 09:12 CEST

​Nu införs nya regler i Skagerrak och Kattegatt som innebär att mer selektiva fiskeredskap ska användas vid trålning efter kräfta och fisk. Det ska minska trycket på de hårt utsatta torskbestånden.

Regler om producentansvar för fiskeredskap föreslås

Regler om producentansvar för fiskeredskap föreslås

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2020 09:00 CEST

​Den sista december 2024 kan ett producentansvar för tillverkare av fiskeredskap som innehåller plast bli verklighet. Ett regelförslag, utarbetat av Havs- och vattenmyndigheten, ligger nu hos regeringen. Syftet med förslaget är att förebygga och minska risken att fiskeredskap som innehåller plast, inverkar negativt på miljön, särskilt vattenmiljön, och människors hälsa.

Havs- och vattenmyndigheten ger 437 miljoner till lokala miljöprojekt

Havs- och vattenmyndigheten ger 437 miljoner till lokala miljöprojekt

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2020 06:40 CET

Projekt som rör kalkning, fiskevård, lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och skydd av hotade arter får i år dela på totalt 437 miljoner kronor. Det är Havs- och vattenmyndigheten som fördelar stödet till länsstyrelserna runt om i landet. I år sker en extra satsning på lokala vattenvårdsprojekt och fiskevård.

Statligt stöd för att trygga tillgången till dricksvatten

Statligt stöd för att trygga tillgången till dricksvatten

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2020 07:00 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fördelar 58 miljoner kronor till länsstyrelserna som i sin tur stöttar lokala miljöprojekt. Syftet är att säkra bättre vattenhushållning och ge bättre tillgång till dricksvatten. Torka och vattenbrist har ställt till med stora problem på många håll i landet på senare år. Gotland, Blekinge, Skåne och Kalmar län är regioner som har drabbats hårdast av torkan.

Åtgärdsprogram ska rädda hotad urtidsfisk

Åtgärdsprogram ska rädda hotad urtidsfisk

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2020 12:38 CET

Havsnejonögat har kallats ett urtidsdjur, ett levande fossil. Men människans påverkan på dess levnadsmiljö och brist på stora bytesfiskar (den lever som vuxen som parasit) har gjort att arten riskerar att försvinna helt från svenska vatten. Havs- och vattenmyndigheten har nu beslutat om ett åtgärdsprogram för hotade arter med fokus på havsnejonögat. Länsstyrelserna koordinerar programmet.

Fiskemöjligheter 2020 - kvoter för Västerhavet klara

Fiskemöjligheter 2020 - kvoter för Västerhavet klara

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2019 07:30 CET

2020 års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön fattades den 16-17 december i Bryssel. Kvoterna sattes i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning, försiktighetsansatsen och fleråriga planer. Till exempel för havskräfta, kolja, gråsej, kummel och rödspätta i Skagerrak och Kattegatt. Selektiviteten förbättras därmed i Kattegatt utifrån den stränga beståndssituationen för torsken.

Förslag till Sveriges första havsplaner

Förslag till Sveriges första havsplaner

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2019 07:30 CET

​I dag lämnar Havs- och vattenmyndigheten förslag till havsplaner till regeringen. Det är första gången Sverige gör statliga havsplaner. När regeringen har beslutat havsplanerna kommer planerna att vägleda myndigheter, kommuner och domstolar om hur havet bäst kan användas på olika platser. Även företag får vägledning av planerna. Mer än 150 organisationer har deltagit i arbetet.

​Nya regler för fiske av signalkräfta

​Nya regler för fiske av signalkräfta

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2019 06:00 CET

HaV skärper reglerna för signalkräfta, ett krav enligt EU för att fortsatt kunna fiska arten i Sverige. Reglerna gäller fiske, transport och försäljning av signalkräfta inom ett nytt hanteringsområde. Reglerna justerar även allmänhetens fiske i Vättern från fem till tre helger. Dessutom införs ett minimimått på 10 cm vid fångst i hela landet. De nya reglerna gäller från den 1 januari 2020.

Småskaligt kustfiske prioriteras med förnyade regler

Småskaligt kustfiske prioriteras med förnyade regler

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2019 07:15 CET

HaV har beslutat om en ny tioårsperiod för överlåtbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket efter framförallt sill, skarpsill och makrill. I beslutet höjer myndigheten kvoterna för det kustnära fisket. Avsikten är att gynna småskalighet, öka tillgången på lokalt fångad fisk och förbättra förutsättningarna för nyetablering.

Statliga satsningar för ökad biologisk mångfald

Statliga satsningar för ökad biologisk mångfald

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2019 06:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fördelar 21 miljoner kronor till länsstyrelsernas arbete för att förbättra livsmiljöerna i sötvatten. Satsningen ska bidra till att stärka arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag genom att bland annat stärka skyddet av värdefull natur och genomföra restaurering.