Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Foto: Natalie Greppi

460 miljoner till lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö

Kalkning mot försurning, arbete med hotade arter, fiskevård, restaurering av vattenmiljöer – exempel på insatser som bidrar till att bibehålla eller återställa levande sjöar och vattendrag och ett hav i balans. Totalt 460 miljoner kronor fördelas av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att vi ska kunna fortsätta nyttja havs- och vattenmiljöernas resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Visa mer

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden