Gå direkt till innehåll
Björn Risinger: Larmen om miljögifter i Östersjön måste tas på allvar

Pressmeddelande -

Björn Risinger: Larmen om miljögifter i Östersjön måste tas på allvar

Vem tar ansvar för överfiske, övergödning och miljögifter i haven?
Det är en av frågorna som debatteras vid dagens konferens ”Tillståndet i miljön”.

En av dem som ställs till svars är Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger.

- HaV:s ansvar är bland annat att värna Östersjöns värden och se till att framtida generationer kan glädjas och leva av vad Östersjön ger. Det arbetet måste ske i nära samverkan med andra länder. Vildlax, gråsälar och ejdrar rör sig över gränserna och det gör också miljöproblem som övergödning, dioxiner och ökande fartygstransporter, säger Björn Risinger.

Konferensen ”Tillståndet i Miljön” arrangeras för nionde året i rad arrangeras av IVL Svenska Miljöinstitutet och nyhetsbrevet MiljöRapporten. Miljö- och hållbarhetsproffs inom politiken, företag, forskarvärlden, myndigheter och olika organisationer samlas under en dag för att diskutera miljöfrågor. I år sätts fokus på hur haven mår och hur vi skyddar havens ekosystemtjänster till kommande generationer.

Isabella Lövin, EU-parlamentariker för Miljöpartiet och författare till boken ”Tyst hav”, inleder dagen med att, via videolänk från Bryssel, berätta om arbetet med att ta fram en gemensam fiskeripolitik i EU. Efteråt blir det debatt med temat ”Världshaven tillstånd – allas eller ingens ansvar?”, där bland annat frågan om överfiske, övergödning och andra hot mot levande hav tas upp. 

I panelen deltar Isabella Lövin, Björn Risinger, Sveriges havs- och vattenambassadör Lisa Emelia Svensson och frilansjournalisten Folke Rydén som är aktuell med filmen "Den andra vågen" som sändes i går i SVT-programmet Vetenskapens Värld.

Filmen undersöker miljögifter som hittats i och runt Östersjön, i naturen och i människokroppar. Folke Rydén pekar på att flera djurarter mår dåligt eller har minskat i antal, att välfärdssjukdomar som cancer och infertilitet har ökat i länderna runt Östersjön och att forskare larmar om en ny våg av miljögifter. Det gäller bland annat PFOA och PFOS, så kallade perfluorerade ämnen som används i låga koncentrationer i rengöringsmedel såsom fönsterputsmedel, golvpolish, vaxer och bilvårdsprodukter. Trots att koncentrationerna i produkterna är låga kan utsläppen till miljön vara betydande.

-  Uppgifterna om att PFOA och PFOS förekommer allt mer i miljön har funnits i ett antal år och både forskare, myndigheter och politiker diskuterar vad som behöver göras för att minska problemen, säger Björn Risinger.

-  Sverige driver sedan många år ett aktivt arbete i EU och internationella forum för att minska användningen av långlivade organiska föroreningar som kan ge upphov till effekter som cancer, reproduktions- och utvecklingsstörningar.

Eftersom det är fråga om farliga ämnen som sprids över hela världen räcker det inte med regler i Sverige eller inom EU. Kemikalieinspektionen deltar bland annat.i arbetet med Stockholmskonventionen , vars mål är att skydda människors hälsa och miljön mot ämnen som sprids även på långa avstånd och som ansamlas i människan och i miljön under lång tid. Stockholmskonventionen har fler än 170 länder som parter.

-  HaV gör också insatser för att minska påverkan av miljögifter i Östersjön.HaV har bland annat tagit fram riktlinjer för båtbottentvätt av fritidsbåtar för att minska utsläppen av exempelvis TBT (tributyltenn). Vi deltar också i flera utvecklingsprojekt som rör hållbar sjöfart och har också lyft fram problemet med mikroplaster i haven och marint skräp, säger Björn Risinger.

På konferensen blir det också debatt om framtidens mineralstrategier. Andra frågor som tas upp vid dagens konferens är globalt ledarskap och hur fler företag ska vilja satsa på miljö och hållbarhet samt hur en ständigt växande befolkning ska kunna dela på världens resurser.

Konferensen ”Tillståndet i miljön” äger rum på Münchenbryggeriet i Stockholm. Förra årets konferens lockade över 350 personer.

Länk till programmet på Tillståndet i miljön

Länk till Kemikalieinspektionen

Här kan du läsa mer om Stockholmskonventionen

Länk till Stockholmskonventionens hemsida

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Björn Risinger, generaldirektör, tfn 010-698 60 01, mobil 070-840 41 63, e-post bjorn.risinger@havochvatten.se



Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Havs- och vattenmyndighetens pressbilder får användas fritt för redaktionellt ändamål i sammanhang där HaV och HaVs arbete beskrivs. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. Uppge alltid fotografens namn vid publicering.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden