Gå direkt till innehåll

Regioner: Skåne

Kronprinsessan Victoria besöker Simrishamn för att se hur spökgarn hanteras i haven

Kronprinsessan Victoria besöker HaV och Marint Centrum i Simrishamn torsdag den 22 augusti kl 10. Möjlighet finns för några journalister/fotografer att delta vid genomgången kl 10 samt fotografering på kajen kl 11.20 innan Kronprinsessans avfärd med Kustbevakningens båt. Det finns även möjlighet att se draggningsutrustning och träffa fiskare som jobbat med förlorade fiskeredskap.

Remiss om tillfälliga fisketillstånd för torskfiskare i Östersjön efter havskräfta med bottentrål

HaV remitterar ett förslag som innebär att de fiskelicensinnehavare som endast har fisketillstånd för torskfångande redskap i Östersjön med trål, ges möjlighet att ansöka om att bedriva fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist i Västerhavet. Då EU-kommissionen beslutat att förbjuda fiske efter torsk i de södra delarna av Östersjön från och med den 24 juli 2019.

Visa mer

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden